Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 11.09.2021
Saksnummer: 2020/105357
Arealplan-ID: 61140000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale
Bydel: Årstad

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Bergen kommune, Kubon Eiendom Minde AS, Berland Invest AS og Statens vegvesen.

Utbyggerne skal bidra med finansiering av offentlig infrastruktur innenfor områdeplan Mindemyren, plan nr. 61140000, vedtatt av Bergen bystyre den 23.04.2014. Dermed oppfylles rekkefølgekrav i områdeplanen.