Annonseringsdato: 20.01.2024
Merknadsfrist: 17.02.2024
Saksnummer: 2023-230801
Arealplan-ID: 61140000
Åpne i planregister

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med FAV Gruppen AS, org. nr. 942 163 274, Vestland fylkeskommune og Statens vegvesen.

Utbyggingsavtalen regulerer anleggsbidrag fra FAV Gruppen AS til bygging av offentlig infrastruktur innenfor områdeplanen for Mindemyren, vedtatt av Bergen bystyre den 23.04.2014. Utbyggingsavtalen oppfyller felles rekkefølgekrav i områdeplanen. Utbyggingsavtalen skal medvirke til fordeling og avklaring av roller og ansvar hva gjelder gjennomføring av felles rekkefølgekrav, etter hvert som utbyggingsprosjektene realiseres.

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, andre ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av byrådet.

Merknader

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som e-post via merknadsboksen på siden.

Saksdokumenter

 

Merknad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad