Annonseringsdato: 13.01.2024
Merknadsfrist: 13.02.2024
Saksnummer: 2023-227463
Arealplan-ID: 61130000
Åpne i planregister

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med TESS Vest Eiendom AS, org. nr. 898571092 og Vestland fylkeskommune.

Utbyggingsavtalen regulerer anleggsbidrag fra TESS Vest Eiendom AS til bygging av offentlig infrastruktur innenfor områdeplan 61130000, vedtatt av Bergen bystyre den 22.03.2017. Utbyggingsavtalen oppfyller rekkefølgekrav i områdeplanen. 

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4, andre ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av byrådet. 

Merknader

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som e-post via merknadsboksen på denne siden.

Saksdokumenter

Merknad

Har du merknader til utbyggingsavtalen? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad