Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 16.04.2021
Klagefrist: 06.05.2021
Saksnummer: 201714209
Arealplan-ID: 18200003
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Bergenhus

Gnr. 168 bnr. 929 - Endring etter forenklet prosess

Om korrigeringen

Ard Arealplan foreslår på vegne av Akasia Eiendomsforvaltning AS og Bymuseet i Bergen en korrigering av planID: 18200003, vedtatt av byrådet 22.12.2020 (sak 1339/20).

Hovedgrepet i planID 18200003 var blant annet tilrettelegging og justering av nytt publikumsbygg tilknyttet Gamle Bergen museum (Bymuseet). En av intensjonene knyttet til det nye publikumsbygget er at det skal ha oppimot 12 meter fri takhøyde i noen rom, og det medfører et kunstig høyt bruksareal BRA på grunn av gjeldende regelverk knyttet til «tenkte plan». Tanken var derfor at det skulle inntas en bestemmelse om at publikumsbyggets bruksareal skal regnes uten tillegg for «tenkte» plan. Dette ble imidlertid uteglemt ved den endelige behandlingen av saken. Det foreslås derfor nå at dette sikres ved et tillegg til gjeldende bestemmelse § 2.10.1. Korrigeringen medfører ikke endring av de utvendige volum som lå til grunn for bystyrets vedtak.

Vedtaket kan påklages

Byrådets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

 

I tråd med forsterkede smitteverntiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 være stengt fra og med 8. februar inntil videre.

Telefoner til kundesenteret besvares som normalt mellom klokken 0800 og 1500.

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage