Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 20.02.2021
Klagefrist: 14.03.2021
Saksnummer: 201714209
Arealplan-ID: 18200003
Åpne i planregister

Status: Vedtatt plan
Bydel: Bergenhus

Gnr. 168 bnr. 929. Endring etter forenklet prosess.

Om planforslaget 

Ard Arealplan AS foreslo på vegne av Akasia Eiendomsforvaltning AS endring ved forenklet prosess av detaljregulering for plan 18200001 Nyhavn (vedtatt 13.06.2012). Planområdet ligger ved Nyhavnsbukten, nord for Gamle Bergen, i Bergenhus bydel. 

Hovedgrepet i endringsforslaget er tilrettelegging og justering av nytt publikumsbygg tilknyttet Gamle Bergen museum (Bymuseet). Det legges også til rette for justeringer av gangvegforbindelser mellom Nyhavn og Nyhavnsveien, samt justeringer i arealene satt av til barnehage og 
parkeringsanlegg. 

Vedtaket kan påklages

Byrådets vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

En eventuell klage kan sendes via den blå og hvite boksen på denne siden.

Klage kan også sendes direkte via epost til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Dersom kommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen, sender vi klagen til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Vestland.

Eventuelle krav om innløsning eller erstatning som følge av reguleringsplanen jf. pbl § 15-2 (www.lovdata.no) må fremsettes innen 3 år fra kunngjøring eller når bebyggelse er fjernet.

I tråd med forsterkede smitteverntiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12 være stengt fra og med 8. februar inntil videre.

Telefoner til kundesenteret besvares som normalt mellom klokken 0800 og 1500.

Saksdokumenter:

 

Klage

Vil du klage på vedtaket? Send oss din klage ved å klikke på lenken under

Send klage