Annonseringsdato: 07.10.2023
Merknadsfrist: 21.11.2023
Saksnummer: PLAN-2022/20706
Arealplan-ID: 70900000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan

Ytrebygda, Gnr. 116, Bnr. 195 m.fl. Hovedformål: Bolig.

Om planforslaget

Multiconsult ASA Avd Bergen og Link Arkitektur AS foreslår på vegne av Sandsliåsen 46 Utbygging AS detaljregulering for et område i Ytrebygda bydel.

Intensjonen med planforslaget er å rive eksisterende kontorbebyggelse og oppføre inntil 207 boenheter fordelt på fire blokker, seks punkthus og femten rekkehus. Høyden varierer med 4-6 etasjer mot Sandsliåsen til 2-3 etasjer for rekkehusbebyggelsen mot øst. %-BRA varierer mellom %-BRA=100% og %-BRA=452%, med gjennomsnitt for planområdet
%-BRA=169,7%.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden. 

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev. 

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost: 
Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700, 
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer. 

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Vær oppmerksom på at merknaden din kan bli gjenstand for offentlig innsyn, i tråd med offentlighetsloven og arkivlovgivning

Send merknad