Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 31.10.2020
Merknadsfrist: 15.12.2020
Saksnummer: 201903389
Arealplan-ID: 66500000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fana

Gnr. 41 bnr. 1054. Hovedformål: Bolig. Detaljregulering

Om planforslaget

Plankonsulent Tag Arkitekter AS foreslår på vegne av forslagstiller Opphus AS detaljregulering for et område ved Paradis i Fana bydel. Planforslagets hovedformål er bolig, konsentrert småhusbebyggelse utformet som rekkehusbebyggelse og lavblokker med til sammen 29 boenheter. Eksisterende næringsbebyggelse på eiendommen forutsettes fjernet, og deler av hager langs Tjernvegen planlegges til utbyggingsformål.

Planområdet med eksisterende næringsbebyggelse langs Nesttunvegen og boliger langs Tjernvegen.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Grunnet nye innstramminger i koronatiltak vil Plan- og bygningsetatens kundesenter i Autogården holde stengt fra og med torsdag 29. oktober inntil videre.

Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 08.00 og 15.00. 

Saksdokumenter:

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad