Annonseringsdato: 17.02.2024
Merknadsfrist: 18.03.2024
Saksnummer: 2021-107853
Arealplan-ID: 64230000
Åpne i planregister

Status: Høring/offentlig ettersyn - avtale

Bergen kommune har fremforhandlet utbyggingsavtale med JM Norge AS og Vestland fylkeskommune.

JM Norge AS er utbygger for felt S1 i områdereguleringsplan for Paradis sentrum, med planid. 60760000. Avtalenes formål er å bidra til realisering av gjenstående offentlig infrastruktur, som veger og torg, i tråd med forutsetningene i områdereguleringsplanen og detaljregleringsplan for Paradis Hage med planid. 64230000. Utbyggingsavtalen fastsetter partenes ansvar for finansiering og realisering av tiltakene.  

Utbyggingsavtalen legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd. Etter offentlig ettersyn skal sak om godkjenning av avtalen behandles av byrådet.  

Merknader.  Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes som e-post via merknadsboksen på denne siden.