Annonseringsdato: 10.04.2021
Saksnummer: 2017/11739
Arealplan-ID: 61160000/63630000
Åpne i planregister

Status: Inngått avtale

Bergen kommune har inngått utbyggingsavtale med Bonava Norge AS.

Avtalen gjelder bidrag til felles teknisk og grønn infrastruktur som det er stilt krav om i vedtatte reguleringsplaner for hhv. Wergeland sentrum og Eikeveien. 

Avtalen oppfyller rekkefølgekrav i de nevnte reguleringsplanene.