Gå tilbake til:
Du er her:
Det er 26 323 hytter i Vest brann- og redningsregion
Mange vestlendinger vil tilbringe vinterferien i de 26 323 hyttene i regionen.

Altfor mange hytter uten livsviktig brannsikkerhetsutstyr

En ny kartlegging av funn fra hyttetilsyn i Vest brann- og redningsregion, viser at rundt 2780 hytter står uten fungerende røykvarslere og at cirka 5000 hytter ikke har tilstrekkelig slokkeutstyr.

Denne utviklingen bekymrer brannvesenet.

Undersøkelsen ble gjennomført i februar i år, og gav en samlet kartlegging av alle avvik som ble funnet under hyttetilsyn i 18 kommuner i regionen. Foreløpig har rundt 20 prosent av hyttene her fått tilsyn, og det brannvesenet har avdekket er bekymringsfullt. Litt over 10 prosentmanglet røykvarsler eller hadde røykvarsler som ikke fungerte. Tallene er enda mer nedslående for slokkeutstyr. Nær 20 prosent av hyttene var ikke utstyrt med fungerende slokkeapparat eller husbrannslange.

Like viktig på hytten som hjemme

Hytteeiere må sørge for at brannsikkerhetsutstyret er på plass. Kravene til brannsikkerhet er nemlig de samme på hytten som hjemme.  Når vi vet at det finnes 26 323 hytter i regionen, kan vi estimere at rundt 2780 hytter er uten tilstrekkelig brannvarsling og at cirka 5 000 hytter ikke har fungerende slokkeutstyr. Det brannvesenet frykter aller mest er at det skal oppstå en brann i en av disse hyttene.

Røykvarsleren redder liv

Dersom det skulle begynne å brenne, så er røykvarsleren livsviktig. Tidlig varsling gjør at du oppdager en brann i en tidlig fase, og det gir deg bedre mulighet til å komme deg ut og i sikkerhet. Har du et fungerende slokkeapparat kan du slukke en liten brann i startfasen, før den utvikler seg. Det er likevel viktig å ikke utsette seg for fare, men heller fokusere på å varsle andre i hytten og rømme i sikkerhet til en avtalt møteplass utenfor.

Invester i brannsikkerheten

Hvis du er usikker på om hytten er godt nok utstyrt, er det lurt å ta med nye røykvarslere til vinterferien. Det er en billig livsforsikring. Mistenker du at også slokkeapparat mangler eller har gått ut på dato? Kjøp inn et nytt og ta med. Ha uansett med nytt røykvarslerbatteri hver gang du besøker hytten. Dersom du skal leie hytte i vinterferien – ta med deg reiserøykvarslere. Da er du på den sikre siden.

 

Huskeliste for brannsikkerhet i hytter

Røykvarsler og slokkeutstyr

Det første du bør gjøre når du ankommer hytten er å sjekke at røykvarsleren fungerer og at slokkeutstyret er i orden. Alle bosteder – leiligheter, rekkehus, privatbosteder, hybler og hytter – skal ha minst én godkjent røykvarsler eller et FG-godkjent brannalarmanlegg. Det skal være minst én røykvarsler i hver etasje som skal høres på alle soverom, kjøkken og oppholdsrom, også når dørene er lukket. Pass på at røykvarsleren er riktig montert i taket. Røykvarslere bør testes minst en gang i måneden og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Batteriet bør skiftes en gang i året, med mindre du har batteri som har lengre levetid.

Kontroller at slokkemiddel som brannslange eller brannslokkeapparat er lett tilgjengelig. Sjekk trykkmåleren og snu brannslokkingsapparatet opp ned et par ganger i året, om du har pulverapparat. Slokkeapparater må kontrolleres jevnlig.

Rømningsvei

Pass på at alle oppholdsrom har tilstrekkelig med rømningsmuligheter til trygge omgivelser. På vinterstid med mye snø er det derfor viktig å passe på at man ikke bare graver seg inn i hytten, men også sørger for å grave rømningsveier ut.

Fyr trygt

Fyr med passe mengder tørr ved og god trekk. Ikke bruk brennbare væsker til opptenning. Ikke sett asken rett utenfor hytteveggen. Kjøl den ned i en brannsikker bøtte med lokk, og plasser på en fast plate eller steinhelle, i god avstand fra hytten.

Obligatorisk feiing

Alle hytteskorsteiner skal også feies, etter forskrift om brannforebygging fra 2016. Kommunen avgjør når og hvor ofte. Hytteeier har meldeplikt til det lokale brannvesenet som gjelder tilstand på skorstein og fyringsanlegg, samt om det har blitt installert nytt ildsted.

Levende lys

Forlat aldri et rom med levende lys og pass på at du ikke sovner fra lys. Bruk bare brannsikre lysestaker som tåler at lyset brenner ned uten at dette får konsekvenser. Levende lys må ikke komme i nærheten av ting som kan brenne, så vær derfor spesielt oppmerksom på avstand til gardiner og andre tekstiler om du lufter gjennom vindu.

Propan

Lekkasje i propanutstyr og slanger kan føre til brann- og eksplosjonsfare. Sjekk derfor jevnlig propanutstyr, slanger og koblinger. En god metode er å bruke såpevann for å søke etter lekkasjer. Koble gjerne fra slangen til gassbeholderen om natten og når du forlater hytten. Om du kjenner gasslukt må du ikke tenne eller slå på noe som kan utløse gnister. Luft først godt ut og finn så eventuelle lekkasjer.