Forvaltningsrevisjon om ansattes arbeidssituasjon under pandemien

Hvordan har covid-19-tiltakene påvirket de ansatte i Bergen kommunes arbeidssituasjon? Undersøkelsen som Deloitte har utført for kontrollutvalget har noen av svarene.

Øver på krisescenarioer i Bergen

Frem til samvirkesenteret står ferdig, blir samvirkekoordinatorene drillet slik at de er best mulig trent på å bistå kriseledelsen når en uønsket hendelse oppstår.

Program for frigjørings- og veterandagen 8. mai

Forsvaret, i samarbeid med Bergen kommune og Veteranforeningene, markerer frigjøringsdag og nasjonal veterandag 8. mai med markeringer og bekransninger en rekke steder i bergensområdet.

Klar til å fordele 78,6 millioner til et koronarammet næringsliv

Bergen kommune er nå klar til å fordele den andre runden av den statlige kompensasjonsordningen for koronautsatte bedrifter. 78,6 millioner kroner skal fordeles i denne omgangen.

Vårt stolte Bergen Brandkorps Musikkorps fyller 130 år

15. april fyller Bergen Brandkorps Musikkorps 130 år, og det flagges på alle brannstasjonene i Bergen for å markere den store dagen.

Husk bålforbudet fra 15. april

Fra 15. april til 15. september er faren for å forårsake gress- og skogbranner normalt større enn ellers i året. Derfor er det i denne perioden ikke lov å gjøre opp bål ute i naturen.

- En milepæl for beredskapen i Vestland

Samfunnssikkerhetens hus (SSH) har formelt blitt en etat i Bergen kommune og har flyttet inn i nye lokaler i Rosenkrantzgate 3.

Tre nye rapporter om tjenester til sårbare grupper under pandemien

Hvordan har tjenestetilbudet til sårbare grupper fungert under pandemien? Tre nye forvaltningsrevisjonsrapporter er klare. Disse omhandler tjenestene i sykehjemmene, barneverntjenesten og boligetaten.

Bergen brannvesens årsmelding 2020

2020 var et innholdsrikt år for Bergen brannvesen. Koronapandemien og to tragiske dødsbranner satte sine spor, men vi hadde også en rekke flere hendelser og aktiviteter. Les mer i årsmeldingen vår!

Bergen kommunes årsmelding for 2020

Årsmeldingen er klar i smittesikkert og digitalt format. Pandemien har fått sitt eget kapittel og preger meldingen gjennomgående. Det skjedde andre ting også.