Logoene til TikTok og Telegram
SKAL BORT: På linje med råd fra nasjonale sikkerhetsmyndigheter ber finansbyråden om at appene TikTok og Telegram blir fjernet fra kommunale tjenesteenheter som mobil, nettbrett og lignende.

Ber ansatte om å fjerne TikTok fra tjenestetelefoner

– Vi tar konklusjonen fra NSM på alvor. Derfor ber vi om at ansatte fjerner TikTok og Telegram fra tjenestemobiler og andre enheter, sier byråd for finans, næring og eiendom, Per-Arne Hvidsten Larsen.

Finansbyråden er øverste ansvarlig for informasjonssikkerhet i Bergen kommune. Justis- og beredskapsdepartementet har frarådet at politikere og ansatte i departementene og underliggende virksomheter har applikasjonene TikTok og Telegram på tjenesteenheter. Med tjenesteenheter menes mobiltelefoner, nettbrett eller personlige datamaskiner betalt av arbeidsgiver.

Beslutningen kommer etter at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) vurderer at risikoen er høy når TikTok eller Telegram er installert på tjenesteenheter.

Les byrådens vedtak:

Må avinstalleres

– Jeg mener det er naturlig at vi legger oss på samme linje som regjeringen. Derfor vil jeg be om at disse to appene blir fjernet fra tjenestetelefoner og lignende enheter i Bergen kommune, sier finansbyråd Per-Arne Hvidsten Larsen.

TikTok og Telegram må avinstalleres fra alle enheter som er eid av kommunen eller som på noen måte er tilknyttet kommunens interne, digitale tjenester. Et eksempel på det er hvis det er installert TikTok på en telefon som er koblet opp mot en kommunal e-postkonto.

Retningslinjene i kortform

  • Applikasjonene TikTok og Telegram skal ikke installeres på tjenesteenheter i Bergen kommune. Tjenesteenheter omfatter mobiltelefoner, nettbrett og personlige datamaskiner som eies av kommunen. Dersom applikasjonene er installert i dag, skal de avinstalleres.
  • Applikasjonene TikTok eller Telegram skal heller ikke installeres på private enheter som har tilgang til virksomhetens interne digitale infrastruktur eller tjenester, eksempelvis gjennom bruk av kommunens epost.
  • Dersom det er tjenstlig behov for TikTok eller Telegram, anbefaler byråden at applikasjonen installeres og benyttes på en separat enhet forbeholdt denne typen formål, og at denne enheten ikke får tilgang til kommunens interne digitale infrastruktur eller tjenester.