Bergen Kjøtt fikk pris for å være inkluderende og tilgjengelig

Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse delte i sitt møte 12. mars ut Byen for alle-prisen 2023 til Bergen Kjøtt.

Bergen Kjøtt fikk fire nominasjoner til Byen for alle-prisen. Det at både stedets egne ansatte og samarbeidspartnere har nominert dem viser at dette er en arbeidsplass der de ansatte er opptatt av universell utforming og stolte over hva de har fått til og hvordan de arbeider for inkludering. 

To personer med diplom
MED PRISEN: Eva Rowson, daglig leder Bergen Kjøtt og Sonja Ljostveit, leder Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse.
Bilde: Birgitte Teglgaard Jørgensen

Ny bruk i gammel bygning

Bergen Kjøtt har arbeidet systematisk for å gjøre et i utgangspunktet krevende lokale tilgjengelig for så mange som mulig. De har gjort det gjennom et samarbeid med personer med ulike funksjonsnedsettelser som har fungert som rådgivere og kanskje også som milde kritikere. 

Bergen Kjøtt er tatt inn i Riksantikvarens eksempelsamling om hvordan man kan tilrettelegge for ny bruk i en gammel bygning. Riksantikvaren viser også til et godt samarbeid med Arbeidstilsynet for å sikre gode arbeidsforhold for de ansatte. 

– I tillegg til å arbeide for en fysisk tilgjengelighet til lokalene har Bergen Kjøtt arbeidet for et utvidet inkluderingsbegrep i sitt samarbeid med Regnbuedagene i Bergen. KRPF har vært opptatt av god tilgjengelighet til utesteder og til kulturlokaler og det er en glede å gi Byen for alle-prisen til noen som deler dette engasjementet, sier Sonja Ljostveit, leder i KRPF. 

To fikk hederlig omtale

Det var veldig mange gode kandidater til prisen denne gangen og rådet hadde en god diskusjon og flere voteringer for å komme frem til et resultat. 

Det var derfor et ønske om å gi en hederlig omtale til to andre kandidater:

Instagramkontoen accessiblebergen

Annett Eidsvåg Garvik står bak instagramkontoen accessiblebergen med 768 følgere. Kontoen setter fokus på både gode og dårlige eksempler fra Bergen. Kontoen har et positivt utgangspunkt og en underholdende vinkling som gjør universell utforming lett forståelig også for de som ikke er fagpersoner. 

Sjøsportsenteret for funksjonshemmede

Sjøsportsenteret for funksjonshemmede ligger ved sjøskorpen på Nordås. Bygning eies av kommunen og stedet driftes av frivillige. Både enkeltpersoner og organisasjoner kan være medlemmer. Det er bra med HC parkeringsplasser og gode badetrapper for de som kan bruke det for å komme uti sjøen. For personer som har bevegelseutfordringer som er glad i sjøen er dette en perle.