Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde av byrådsleder og ordfører med kvenfolkets flagg mellom seg
HEISER FLAGGET: Byrådsleder Rune Bakervik og ordfører Linn Engø holder opp kvenfolkets flagg. Bergen kommune flagger på kvenfolkets dag også i år. I tillegg skal kommunen flagge på romdagen, og gå i dialog om støttemarkering for de andre nasjonale minoritetene.
Bilde: Asle Bentzen

Bergen kommune flagger på to minoritetsdager

Bergen kommune flagger på kvenfolkets dag, 16. mars, og den internasjonale romdagen, 8. april.

Byrådsleder Rune Bakervik har besluttet at Bergen kommune skal flagge på kvenfolkets dag også i 2023. I tillegg skal kommunen flagge på den Den internasjonale romdagen 8. april. 

Styrke arbeidet

Disse dagene blir ikke innført som faste flaggdager. Vedtaket gjelder for 2023, på bakgrunn av byrådets muligheter for å flagge på markeringer og merkedager av allmenn interesse.  

– Jeg og byrådet mener det er særlig viktig å styrke arbeidet overfor minoriteter. Alle folk og folkeslag som bor eller oppholder seg i Bergen, skal føle at de er velkomne mellom de syv fjell, sier byrådsleder Rune Bakervik. 

Fem nasjonale minoriteter

Norge har fem nasjonale minoriteter: jøder, romanifolket, rom, kvener og skogfinner. Det er hensynet til likebehandling som er årsaken til at 16. mars og 8. april ikke blir faste lokale flaggdager i Bergen. Ikke alle nasjonale minoriteter har egne merkedager og flagg.  

“Derfor vil vi gå i dialog med interesseorganisasjoner for de aktuelle gruppene som enten ikke har eget flagg eller en egen naturlig flaggdag for å prøve å sammen finne en god måte å markere fellesskapets støtte til, solidaritet med og omtanke for den aktuelle gruppen“, heter det i fullmaktssaken. 

Når det gjelder kvenfolk- og romani-markeringene, skal flaggene til disse to minoritetene vaie ved Det gamle Rådhus og på Torget, henholdsvis 16. mars og 8. april. 

Se oversikt flaggdager og -reglement for Bergen kommune.