Gå tilbake til:
Du er her:
Tre personer ser mot kamera. Én holder blomster og en annen holder et diplom.
Bergen og Hordaland Turlag fikk pris. Her ser du leder i KRPF, Harald Berge Breistein, frivillig i Bergen og Hordaland Turlag, Marit Lien og prosjektleder for Klart det går, Sigrid Kvåle Myksvoll.
Bilde: Bergen kommune

Bergen og Hordaland Turlag fikk "Byen for alle"-prisen

Gjennom tilbudet "Klart det går" tilrettelegger turlaget for at personer med funksjonsnedsettelser kan delta på turer og aktiviteter. For det har de nå vunnet pris.

Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse deler hvert år ut “Byen for alle”-prisen, til en person, arbeidsplass eller organisasjon som har gjort en innsats for å gjøre Bergen til en mer universelt utformet by. 

“Klart det går” fikk prisen for 2021

Prisen for 2021 ble tildelt Bergen og Hordaland Turlag for tilbudet “Klart det går”.  Gjennom “Klart det går” legger turlaget til rette for at så mange som mulig skal kunne delta på turer og aktiviteter, med fokus på tilrettelegging for fysiske funksjonsnedsettelser. 

Hva er “Byen for alle”-prisen?

Prisen “Byen for alle” er en påskjønnelse til de som arbeider for funksjonshemmedes aktive samfunnsdeltakelse.  Slikt arbeid kan være å bygge ned funksjonshemmendes barrierer, for eksempel gjennom universell utforming. 

Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse vil med prisen belønne initiativ som fører til større forståelse for funksjonshemmedes utfordringer og som styrker funksjonshemmedes posisjon i samfunnet.

Tidligere vinnere

Prisen har blitt delt ut fem ganger tidligere som “tilgjengelighetsprisen” og to ganger som “byen for alle prisen”.

  • 2020: TV Bra
  • 2019: Kristianborg barnehage
  • 2018: Bergen kirkelige fellesråd
  • 2017: Møhlenpris oppveksttun
  • 2016: Småpudden
  • 2015: St. Paul gymnas
  • 2014: Skyss