Gå tilbake til:
Du er her:
Byrådsleder Roger Valhammer
VIL IKKE LEDE BYBANEN I TUNNEL: - Det er ikke aktuelt for meg å gå på igjen dersom jeg må ta ansvar for det vedtaket som nå ble vedtatt, sa Roger Valhammer da han informerte bystyret om at han og dette byrådet går av.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Byrådet Valhammer går av etter bybanevedtak - hva skjer nå?

Som en konsekvens av bystyrets flertall om tunnelalternativ for Bybanen, går byrådet Valhammer av.

OPPDATERT 25. NOVEMBER:

Frem til et nytt byråd er på plass, drives dagens byråd som et forretningsministerium med begrenset myndighet. De kan håndtere løpende oppgaver for å sikre en forsvarlig drift av kommunen, men de kan ikke ta beslutninger i politisk viktige eller omstridte saker, eller foreta seg noe som flertallet i bystyret er imot. 

Ordfører skal sikre nytt byråd

Kommuneloven pålegger ordfører å sikre at et nytt byråd kommer på plass så raskt som mulig. Ordfører samlet derfor gruppelederne for bystyrepartiene til et møte torsdag morgen 25. november for å se på mulighetene for å danne et nytt byråd. 

- Flere av gruppelederne har meldt tilbake at de trenger noe mer tid for å snakke med sine representanter og partiorganisasjoner. Det har jeg forståelse for, og den tiden skal de få, sier ordfører Rune Bakervik torsdag ettermiddag og opplyser at de har fått frist frem til mandag klokken 11.00 for å gjøre unna nødvendige avklaringer og prosesser.

- Kan ikke ta ansvar for vedtaket

- Skulle sonderingene tilsi at et flertall peker på meg og et byråd ledet av Arbeiderpartiet på nytt, er jeg villig til å påta meg det ansvaret. Men det er ikke aktuelt for meg å gå på igjen dersom jeg må ta ansvar for det vedtaket som nå ble vedtatt,  sa Roger Valhammer da han informerte bystyret om at byrådet går av.

Bystyret ber om tunnelløsning for Bybanen
Les sakene fra bystyret 24. juni og se sendingen på web-TV

Fortsatt trygg håndtering av korona

Bergen er i en særlig sårbar situasjon som følge av pandemien. Forretningsministeriet vil fortsatt håndtere koronasituasjonen til beste for byens befolkning og opprettholde det tette samarbeidet med fagfolkene. De vil ha dialog med bystyret i situasjoner av prinsipiell karakter. 

Mer om hovedprinsipper for ordningen med forretningsministerium på regjeringen.no.