Bildet viser menneske i ein sal
Bilde: Birgitte Teglgaard Jørgensen

Eldrerådet inviterer til Seniorkonferansen 2024

Eldrerådet inviterer til den fjerde seniorkonferansen, onsdag 16. oktober på Mimes Brønn, Høgskulen på Vestlandet. Tema er reforma "Bu trygt heime".

Seniorkonferansen er eit samarbeid mellom Bergen kommune og Høgskulen på Vestlandet (HVL).  

Konferansen er gratis, og alle interesserte er velkomne til å delta. 

Tid: Onsdag 16. oktober klokka 10.00 -15.00
Stad: Mimes Brønn, Høgskulen på Vestlandet, Kronstad          

Program for Seniorkonferansen

10.00: Ord for dagen, v/ Terje Steen Edvardsen
 - Vel møtt til høgskulen, v/ rektor Gunnar Yttri
- Opning v/ ordførar Marit Warncke

10.15: Nasjonale føringar og utfordringar. Tiltak
 - Tobba Therkildsen Sudmann, professor ved HVL
- Anna Helle Valla, psykolog, PhD og festivalsjef for Generasjon, Nasjonalt senter for aldring og helse
- Bettina S. Husebø. Professor. Leiar for Senter for alders- og sykehjemsmedisin, UiB

11.10: Lokal oppfølging. Ulike tiltak. 
- Marte Monstad, byråd for eldre, helse og omsorg
- Etat for heimebaserte tenester

Døme på tiltak: Smart omsorg (programleiar May Ruth Tolleshaug)  og velferdsteknologi i Bergen (Lars Olav Gåsdal, avdelingsleiar Responssenteret)

12.00: Lunsj. Denne kan kjøpast i høgskulekantina, der det er god plass.

13.00: Møteleiar etter lunsj: Else Nygård, nestleiar Eldrerådet
- Helsing frå Fylkeseldrerådet ved leiar Kari Foseid Aakre
- Helsing frå byombod Erik Dahl, Bergen kommune

13.10:  Pandeldebatt om boligar for eldre. Utforming, sosialt miljø mm. Deltakarar: Tina Larsen (Byarkitetekten), Bjart Nygaard (styreleiar Rieber Fondene), Harald Schjelderup (adm. direktør BOB),  Svein Olaf Drageland (tidlegare branntilsett) og professor Frode Fadnes Jacobsen ( leiar Faggruppe for eldrehelse og eldreomsorg, Alrek helseklynge).
Panelleiar: Fauzia Hussain-Wiik, medlem Eldrerådet

14.00: 
- Pårørande. Anne Karine Aspholt Monsen, leiar prosjektet “Sett, styrket og hørt”. 
- Frivillige. Tone Kristine Tefre Kolbjørnsen, Besøkstenesta, Bergen Røde Kors
- Verdighetsenteret. Kompetanse for ein verdig alderdom. Dagleg leiar Silje B. Eikemo
- Vegen vidare. Oddvar Førland, professor ved HVL. Frå det å bu heime til inngangsporten for helse- og omsorgstenestene i kommunen

14.55: Takk for i dag, v/Nils Mæhle, leiar Eldrerådet.

Slik melder du deg på 

Send ein e-post til eldreradet@bergen.kommune.no innan onsdag 2. oktober 2024. 

SE OGSÅ: Meir om Eldrerådet på kommunen sine nettsider