Gå tilbake til:
Du er her:

- En milepæl for beredskapen i Vestland

Samfunnssikkerhetens hus (SSH) har formelt blitt en etat i Bergen kommune og har flyttet inn i nye lokaler i Rosenkrantzgate 3.

- Dette er en milepæl for beredskapen og samfunnssikkerheten i Vestland, sier beredskapssjef Ivar Konrad Lunde.

Samfunnssikkerhetens hus blir det første, og eneste, formaliserte beredskapssamarbeidet i Norge som tar utgangspunkt i kommunenes ansvar for tjenester og trygghet til innbyggerne på alle nivå.

-Gjennom kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling og et tettere samarbeid med andre relevante aktører ønsker vi å bli bedre på å forebygge og håndtere uønskede hendelser og samtidig systematisere og bruke erfaringen for å unngå at hendelser skjer igjen, sier direktør for Samfunnssikkerhetens hus, Ivar Konrad Lunde.

Døgnkontinuerlig beredskap

Ni samvirkekoordinatorer kom på plass fra nyttår og har gjennomgått et grundig opplæringsløp. Etter påske blir Samfunnssikkerhetens hus de første til å ta de nye kontorfasilitetene i bruk, men vil snart få følge av Vaktsentralen, Responssenteret og Security Operation Center.

Les mer om Samfunnssikkerhetens hus