En mann og tre kvinner står i en park med et sykehusbygg i bakgrunnen.
PRISVINNERE: Christer Pedersen, Mari Hvidsten, Siv Heldal og gründer Hilde Ulvik Hordnes i Dynamon AS er årets vinnere av Bergen kommunes etablererpris.
Bilde: Ola Henning Målsnes

Etablererpris til turnusgründer

Dynamon AS er vinneren av Bergen kommunes etablererpris for 2023. De har laget en løsning som får turnusen til å gå opp.

– Utrolig kult og kjempekjekt å få denne prisen. Etablererprisen henger jo litt høyt. Den er uavhengig av bransje og hva du holder på med. For oss er dette rett og slett en anerkjennelse, sier gründer og daglig leder Hilde Ulvik Hordnes i Dynamon AS.

Har turnert mang en turnus

Vi møter henne og de tre andre ansatte i parken utenfor en av Bergens største turnusarbeidsplasser. Helse Bergen må ha folk på jobb gjennom absolutt hele døgnet. Det er litt av en kabal som skal gå opp. Som sykepleier har Hilde Ulvik Hordnes opplevd å gå i turnus. Som leder har hun kjent på hvordan det er å sette opp en arbeidsplan. De tre andre medarbeiderne i selskapet har også erfaring med turnusarbeid i helsevesenet.

Tre personer på en scene. To av dem holder et diplom.
DIPLOM: Næringssjef Gisle Nondal delte på vegne av Bergen kommune ut prisen til Christer Pedersen og Mari Hvidsten fra Dynamon.
Bilde: Innovasjonsuken Opp/Petter Tran

- Jeg startet opp Dynamon i mars 2020, men jeg begynte å tenke tanken allerede i 2012. I de årene jeg laget aktive turnuser, brukte jeg mellom 300-500 arbeidstimer i året bare på å punche. I tillegg skal du sjekke at alt er i henhold til lover og avtaler, ansattes behov og krav til minimum faglig forsvarlighet i avdelingen. Det er litt av et puslespill som skal gå opp, sier Hilde Ulvik Hordnes.

I gang med Haukeland

På Haukeland universitetssjukehus er prisvinneren i gang med en utvidet pilot, der 20 avdelinger skal ta i bruk verktøyet. 16 kommuner er allerede på kundelisten. Etat for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune har også vært med i en utviklingsfase.

- Alt du ikke skal bryte når du utarbeider en turnus har vi kodet i løsningen. Derfor vil den aldri bryte lover eller sentrale avtaler. Dynamon tar vare på og holder rede på alt du må ta hensyn til. Og så kan du også legge inn ønsker og tilpasninger for de ansatte, forteller Hilde Ulvik Hordnes.

Kunstig intelligens av siste sort er tatt i bruk i løsningen i tillegg til å utvikle egne algoritmer. Prisvinneren har også helt fra starten hatt kortreist utviklerhjelp fra teknologene i bergensbaserte Rainfall.

18 forslag kom inn

– Jeg gratulerer Dynamon med etablererprisen. Her har de brukt teknologi til å løse et problem som de selv har følt på kroppen. Vinneren er også et flott eksempel på hvordan gode løsninger kan utvikles i samarbeid med andre gode krefter i Bergen. Og ikke minst: Vinneren har laget et verktøy som kan frigjøre tid i helsesektoren og andre bransjer med skiftarbeid, sier byrådsleder og næringsbyråd, Rune Bakervik.

I år kom det inn 18 forslag om 16 kandidater til å vinne etablererprisen. Juryen har stått samlet bak beslutningen om at vinneren i år ble Dynamon AS.

Juryen begrunner tildelingen med at Dynamon har utviklet et helt unikt turnusverktøy for helsesektoren. Verktøyet tar hensyn til både lover og ansattes behov. Verktøyet lager automatisk en optimert turnus gjennom å kalkulere flere millioner kombinasjoner i løpet av kort tid. Utarbeiding av turnusplaner er tradisjonelt svært tidkrevende, og løsningen til Dynamon frigir sårt tiltrengt kapasitet i helsesektoren, samtidig som den ivaretar de ansattes behov og ønsker.

Prisen ble formelt overrakt under innovasjonsfestivalen OPP onsdag 20. september 2023.

Tidligere prisvinnere

Prisen er tidligere delt ut til gründerne bak It’s Learning,  Maritime Colours, Colonialen Kjøkken & Fetevare, CreaCon Entertainment AS for Vennebyen, Norwegian Rain, Made, Adams matkasse, Wisub AS, Motitech, TicketCo og MillaSays, BRGN, Dealflow, Bergen Carbon Solutions og Ocean TuniCell.

FAKTA

  • Bergen kommunes etablererpris deles ut til kandidater som har etablert ny virksomhet i Bergensregionen, og som bidrar til å fornye eller berike lokalsamfunnet og inspirere andre mulige etablerere til å starte næringsvirksomhet.
  • Bedriften må kunne vise til vekst i omsetning, resultat eller antall ansatte, og bedriften må ikke være eldre enn 5 år i prisutdelingsåret. Etablererprisen tildeles ikke bedrifter i en oppstartsfase.
  • Bergen kommunes etablererpris består av et diplom og en pengepremie på 75.000 kroner.
  • Juryen består av næringssjef Gisle Nondal (leder), Torstein Skage (VIS/Skalation), Gøril Selvik (Connect) og Sandra Haugland (Etablerersenteret).

Les mer om: