Felles nasjonal varslingsprøve 12. juni

Onsdag 12. juni klokken 12.00 tester politiet Nødvarsel på mobil i hele Norge. Samtidig tester Sivilforsvaret varslingsanleggene over hele landet.

Sivilforsvarets tyfon.
Det er cirka 1250 sireneanlegg rundt om i landet som skal varsle befolkningen ved akutt fare.
Bilde: DSB.no

Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler.

Hvem får testen på mobil?

Testen går ut over mobilnettet i hele landet. Alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner og enheter som befinner seg i Norge og som er koblet på 4G/5G kan motta testen.

Mobiltelefon med nødvarsel
I juni i fjor ble det også gjennomført en test av Nødvarsel, myndighetenes system for befolkningsvarsling på mobil.
Bilde: DSB.no

Dersom du ikke ønsker å motta testen, må du sette telefonen i flymodus eller skru den helt av i god tid før og etter klokken 12.00 den 12. juni. Lydløs, lav lyd, dempet varsling og liknende blir overstyrt.

Nyttige lenker