Gå tilbake til:
Du er her:
Katt på trapp, fotografert på Nordnes
Bilde: Kristin Hauge Klemsdal

Hjelp oss ta vare på alle dyr i Bergen

Hver dag i sommerhalvåret får Dyrenes hus opp mot 50 henvendelser. ID-merking og sterilisering av katter er to av tiltakene som kan gi katter et bedre liv.

Ferietiden er den travleste tiden på året i Dyrenes hus i Bergen. Sommeren 2018 mottok de opp mot 50 henvendelser daglig om dyr som trenger hjelp. Kattene er ikke ID-merket, og det er derfor ikke mulig å identifisere dyreeier. Mange av disse kattene er heller ikke steriliserte, noe som medfører ukontrollert og uønsket formering, og dermed et økende antall hjemløse dyr.

For å få større fokus på dyrs rettigheter vedtok Bergen, som første kommune i landet, en egen plan for dyrs velferd. Planen ble vedtatt av bystyret i april 2018.

Råd til katteeiere

Dyrevelferdsplanen oppfordrer blant annet katteeiere til å ID-merke katten sin. Da er du trygg på at du får katten din hjem igjen. Planen anbefaler også at du steriliserer katten for å begrense uønsket formering og antall hjemløse dyr.

SE VIDEO FRA DYRENES HUS I BERGEN:

 

Videre på internett