Høring om barneverntjenesten 24. august fra klokken 09.00

Det blir gjennomført en høring om barneverntjenesten 24. august fra klokken 09.00.

Utvalg for helse og sosial bestemte på bakgrunn av funn fra Deloitte sin forvaltningsrevisjon om Barnevernstjenesten i Bergen, å avholde en høring for å få belyst mulige årsaker til de kritiske forhold som fremkommer i rapporten, samt å få informasjon og vurderinger for å sikre snarlige forbedringer.

Følgene ønskes belyst:

  • Hvilke tiltak er satt i gang siden rapporten fra Deloitte kom, også vurdert opp mot de tiltak bystyret vedtok i september 2019?
  • Hvordan vurderer byråden veilednings- og generell kompetanse hos etatsdirektør og barnevernsledere?
  • Hvordan vurderer byråden en eventuell endring av ledelse og organisering i etaten? Kan slike tiltak medføre bedre ledertilgang og økt kvalitetssikring av sakene?
  • Hvordan vurderer etatsdirektør egen ledelse og avdelingsledernes ledelse?
  • Hvordan vurderer etatsdirektør endringer i ledelse og organisering?
  • Hva mener etatsdirektør er de funn som utpeker seg i størst grad i Deloittes rapport, og hvordan har de eventuelle funnene blitt håndtert i etterkant av rapporten?
  • Hva er årsaken(e) til at kontaktpersonene i tjenesten opplever at de tar beslutninger i saker uten å ha gjort tilstrekkelige undersøkelser, eventuelt uten a ha snakket nok med barna, i forkant?
  • Hvilke tiltak er gjort for å ha tilgjengelige ledere som kan garantere nødvendig kvalitetssikring i saksbehandling?

Høringen vil bli holdt i Det gamle Rådhus og er åpent for alle interesserte. Vi oppfordrer publikum som ønsker å delta fysisk om å informerer om dette til elise.toft@bergen.kommune.no og anne.eriksen@bergen.kommune.no slik at vi kan tilrettelegge i forhold til plass. 

Høringen  vil også bli sendt direkte på kommunens nettside:
https://bergen.kommunetv.no/live/535