En lift med to brannmannskaper og brannslange på en bakgrunn med mye røyk og himmel
19. oktober 2023 brant det i Kong Oscarsgate i den tette trehusbebyggelsen.
Bilde: Siv Kristin Hovland

Les Bergen brannvesens årsmelding 2023

I 2023 svarte 110 Vest på over 50 000 telefoner, var det 157 bygningsbranner i Bergen, omkom tre personer i brann, fikk vi 237 bekymringsmeldinger og utførte 8 195 tilsyn i boliger og hytter.

Det brant også mest i boliger på fredager, det brant hyppigst i boligblokker, de mest brannfarlige tidspunktene var kl. 13 og kl. 19 og det var flest bygningsbranner i juni. 

Vi fjernet 14 fuglereir fra skorsteiner, besøkte 100 fritidsbåter i Vågen, delte ut 900 gratis komfyrvakter, fikk montert 56 sensorer i private skorsteiner og utførte 42 uanmeldte nattkontroller med byens serverings- og utesteder. Til sammen hadde vi 3 265 utrykningsoppdrag i Bergen kommune.

Du kan lese mer om dette og mye annet i årsmeldingen vår.