Markerer frigjørings- og veterandagen 8. mai - se program

Forsvaret, sammen med Bergen kommune og Veteranforeningene, markerer frigjøringsdag og nasjonal veterandag 8. mai med markeringer flere steder i Bergensområdet.

Kommandanten og ordfører anmoder ansatte i Forsvaret, medlemmer av veteranforeningene, samt representanter for sivile og offentlige myndigheter om å delta i markeringene av frigjørings- og veterandagen. 

Meld deg på kommunal mottakelse

Kommunal mottakelse arrangeres for veteraner.  Påmelding per e-post til: administrasjon.bystyrets.kontor@bergen.kommune.no, eller per telefon: 55 56 64 04.  

SE OGSÅ: Slik støtter kommunen veteranene og deres familier

Program for dagen

07.30 – Minneplate ved hovedport Bergenhus festning

 • Kommandant Erik Bøe setter blomsterbukett på minnesmerket

07.40 – Minneplate på Stallbygning Bergenhus festning

 • Kommandant Erik Bøe setter blomsterbukett på minnesmerket

08.00 – Haakon VII statuen på Bergenhus festning

 • Flaggheis, kommandant Erik Bøe holder kort appell og legger ned krans

08.15 – Veteranmonumentet på paradeplass Bergenhus festning

 • Leder Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) avdeling Bergen; Adrian  Christiansen holder kort appell og legger ned krans/blomsteroppsats.

08.55 – Lancastermonumentet ved Store Lungegårdsvannet

 • Britisk konsul Arnfinn Seim holder kort appell og legger ned krans 
  Kommandant Erik Bøe legger ned krans

09.00 – Gravdal

 • Bergen Militære Samfunn holder kort appell og legger ned krans

09.15 – Nygård kirke

 • Sjøkrigsskolen holder kort appell og legger ned krans

09.25 – Møllendal

 • Samveldelandenes krigsgraver, Britisk konsul Arnfinn Seim holder kort appell og legger ned krans. 
 • Forhenværende kanadisk konsul Karin Pittman legger ned krans. 
  Statsråd Lubna Jaffery legger ned krans

09.30 – Leite på Kringsjå

 • Sjøkrigsskolen holder kort appell og legger ned krans

10.00 – Solheim æreskirkegård

 • Haakonsvern orlogsstasjon stiller garde fane og flaggborg ved HV-09 og veteranforeningene 
 • Messinggruppe ved Sjøforsvarets musikkorps 
 • Kommandant Erik Bøe holder kort tale og legger ned krans 
 • Statsråd Lubna Jaffery holder kort tale og legger ned krans 
 • Ordfører Marit Warncke holder kort tale og legger ned krans 
 • NVIO ved Adrian Christiansen legger ned krans 
 • Kirkens fredsbønn ved Sjøforsvarsprest Hans Kenneth Sundsbø

10.55 – Storetveit - Minnesmerket over Fredrik Kayser

 • Tale og bekransning ved innsatsstyrken Bjørn West/HV-09

11.00 – Os, minneparken

 • Appell og bekransning

11.15 – Storetveit—Minnesmerket over Rieber-Mohn

 • Appell og bekransning ved sjef HV-09.

12.00 – Salutt fra Bergenhus festning 

 • Saluttplass Sverresborg 21 skudd, Haakonsvern orlogsstasjon bemanner saluttkanonene

12.02 – Øvre Hellen – Hellen fort

 • Bergens forsvarsforening holder kort appell og legger ned krans.  

12.02 – Nordstjernen og Shetlands-Larsens monumentet

 • Sjef ved sjøforsvarets base Tone Størksen holder kort appell
 •   Kadett fra SKSK holder kort appell
 • Minnesmerkene bekranses.

12.25 – Sjømannsmonumentet på Torgallmenningen

 • Sjef ved sjøforsvarets baser Tone Størksen holder tale og legger ned krans  

12.40 – Rotunden i Veiten

 • Jørgen Bjerkestrand, leder Bergens forsvarsforening, holder kort appell og legger ned krans

13.00 – Krigsmoderen på Nordnes

 • Ordfører Marit Warncke holder tale og legger ned krans

13.30 – Krigsseileren Solheimsviken

 • Representant for SKSK kull  “Den ukjente krigsseiler” holder kort appell og legger ned krans

13.30 – Espeland fangeleir

 • Eget arrangement

14.00 – Veteranenes hus/Kronstad Hovedgård

 • Seremoni i regi av Stiftelsen Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård 
 • Kort appell og kransenedleggelse ved leder i Stiftelsen Krigsveteranenes Minne Kronstad Hovedgård 
 • Kort tale og kransnedleggelse ved sjef HV-09 
 • Gruppe fra Sjøforsvarets musikkorps spiller

14.20 – Bergen kommune inviterer tilstedeværende til lunsj på Kronstad Hovedgård

14.00 – Ulven leir – MTB 345-bautaen

 • 1. Korvettskvadron - kort appell og kransenedleggelse

14.10 – Ulven leir – Minnesmerke IR 9 og E-tjenesten

 • Representant fra HV-09 holder kort appell og legger ned krans

17.30-19.00 – Kommunal mottakelse i Håkonshallen

 • Ordfører Marit Warncke holder mottakelse for påmeldte veteraner

19.30-20.30 – Frigjørings- og nasjonal veterandagskonsert i Domkirken

 • Ved Sjøforsvarets musikkorps, Sjøforsvaret/HV-09/SKSK stiller med fane og flagg

Det blir arrangert transport mellom de ulike postene i programmet.