Fløibanen og utsikt over Bergen by
Bilde: Håvard Holme

Organisasjoner kan søke støtte til næringsutvikling

Nå kan organisasjoner søke støtte fra ordningene Tilskudd til næringsutviklingstiltak og Tilskudd til grønn næringsutvikling.

Nettverk-, klynge-, medlemsorganisasjoner og selskaper som har prosjekter som kommer flere næringsaktører til gode og ikke er konkurransevridende, kan nå søke på følgende ordninger:

Tilskuddsordningene har løpende søknadsfrist. 
Les mer om tilskudd i Bergen kommunes tilskuddsportal.

Les mer om: