Mennesker på balkong ser ut over Bergen
STUDENTBYEN BERGEN: Kaja Ingdal Hovdenak i Studentparlamentet forklarer gjerne hvor de ønsker seg studentboliger. Byrådsleder Christine Meyer ønsker å gjøre Bergen til en enda bedre studentby. Fra venstre: Dinogen Uruthiran, leder Norges Handelshøyskoles studentforening, Kaja Ingdal Hovdenak, leder Studentparlamentet UiB, Mattis Månum Pettersen (skjult), Det akademiske kvarter, Christine Meyer, byrådsleder, Henrik Haug, leder Studenttinget på Høgskulen på Vestlandet, Sjur Selsvik, leder Velferdstinget Vest.
Bilde: Olaf Erlend Gundersen

Peker på muligheter for studentbyen Bergen

Bergen er en super studentby, men kan bli enda bedre. Sammen med studentorganisasjonene ønsker byrådet å sikre at Bergen er Norges beste studentby.

– Vi setter stor pris på kontaktutvalget mellom oss studentledere og Meyer. Det er utrolig viktig å ha denne arenaen for å kunne løfte våre studentpolitiske saker. Dette har mye å si for et godt samarbeid mellom oss studenter og byrådet, sa Kaja Ingdal Hovdenak rett etter det første møtet med byrådsleder Christine Meyer. 

Ingdal Hovdenak leder Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen som representerer størstedelen av byens studenter.

Vil sikre en god studietid

Sammen med representanter fra de andre studentorganisasjonene i byen var de invitert til Bergen Rådhus for å diskutere utfordringer, samarbeid og muligheter. Bergen har i dag om lag 35 000 studenter, noe som utgjør mer en en tiendedel av byens befolkning. Disse vil byrådet ha tettere samarbeid med for å sikre en god studietid og at flere blir værende i byen etter endt utdanning.

– Det var et positivt og konstruktivt møte, og jeg sitter igjen med masse innspill til hva vi kan gjøre for studentene. En av utfordringene vi fikk var at studentene skal få mulighet til å bli enda mer synlige i bybildet, og at de store utdanningsinstitusjonene i større grad samarbeider og drar lasset sammen, sa byrådsleder Christine Meyer etter møtet. 

Må snakke sammen

Bergen kommune skal være drivkraft i regionens utvikling, i dialog med næringslivet, utdannings- og forskningsinstitusjonene og andre aktører i regionen.

Byrådsleder har opprettet et møtepunkt med studentene for å sikre økt samarbeid og dialog for positiv utvikling av studentbyen Bergen. Byrådsleders kontaktutvalg for studenter skal knytte studentene og byens politiske ledelse tettere sammen i den hensikt å ta opp politiske saker om er av interesse for studentene, som studentvelferd, studentboliger, tilrettelegging for gående og syklende, kollektivtilbud og studentkultur. 

Hensikten med utvalget er å bidra til økt samarbeid og dialog for positiv utvikling av studentbyen Bergen.

Studentboliger viktig

Byrådet har en klar ambisjon om at Bergen skal være Norges beste studentby. I byrådsplattformen pekes det på flere tiltak man vil jobbe med for å bidra til dette. Ett av dem er boligsituasjonen for studenter.  

– Bergen er allerede en god studentby. Likevel er det et stort forbedringspotensial på flere områder. Vi ser blant annet at dekningsgraden på studentboliger er langt under 20 prosent, og vi savner en større satsning på studentkulturen og studentfrivilligheten i byen vår. Dette forventer vi, og gleder oss til å se i det nye byrådet, sier Ingdal Hovdenak i Studentparlamentet.

– Det er helt naturlig at studentene er opptatt av å få flere studentboliger. Det er en ambisjon dette byrådet deler fullt og helt, sier byrådsleder Meyer.

Disse var tilstede på møtet:

  • Velferdstinget Vest – Sjur Selsvik (leder) 
  • Studentparlamentet ved UiB – Kaja Ingdal Hovdenak (leder) 
  • Studenttinget på Høgskulen på Vestlandet – Henrik Haug (leiar) 
  • Norges Handelshøyskoles studentforening (NHHS)– Dinogen Uruthiran (leder)
  • Det akademiske kvarter: Mattis Månum Pettersen (daglig leder/styreleder)

Studentorganisasjonen for BI Bergen (BISO) var invitert, men var ikke til stede i møtet.