Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon av gruppebilde med mange personer
KUNST: Gjennom å hente inn bilder fra bergenserne, ønsker kunstner Toril Johannessen å skape et gruppebilde som skal inngå i kunstverket hun skal lage til det rehabiliterte rådhuset.
Bilde: Liv Ragnhild Kjellman

Send selfie og bli representert i rådhuskunst

Alle innbyggere i Bergen kan være med på å holde et symbolsk øye med de folkevalgte i et nytt kunstverk i rådhuset. Til det trenger kunstner Toril Johannessen mange, mange bergensfjes.

Toril Johannessen vant det ene av to kunstoppdrag for det nyrehabiliterte Bergen rådhus. Hun skal lage to billedvever. Ideen hennes har utgangspunkt i at det å være representert er kjernen i demokratiet vårt.

Skal lage gruppebilde

Den ene veven skal bli til et synlig forheng bak en glassmonter på gateplan i trappetårnet som vender mot Kaigaten. Den andre veven skal brukes som gardiner i et stort møterom i 14. etasje. Her kommer viktige saker for dem som bor i Bergen til å bli diskutert og besluttet.

- Jeg ønsker å skape et gruppebilde av innbyggerne i Bergen som kommer til å bli en del av billedveven. Til det trenger jeg mange portrettbilder av alle slags innbyggere i byen. Tanken er å få innbyggerne symbolsk tilstede i verket og dermed også i rommene det skal være, sier Toril Johannessen.

Frist

Det er åpent for innsending av portretter fra 5. august til 5. oktober 2020.

Teknologi lager nye portretter

Portrettene i bildet blir ikke gjenkjennelige. Du må gå nært inn på den planlagte veven for å se innbyggerne. Men de er der. Kunstneren skal i samarbeid med Bergen senter for elektronisk kunst (BEK) bruke teknologi til å skape nye bilder.

- Portrettene jeg får inn blir behandlet av et dataprogram. Programmet tolker bildene og lager nye og lignende portretter, forteller Johannessen.

Formen på verket mener hun kan gi mange assosiasjoner. Et forheng, teppe eller en gardin brukes til å åpne og lukke. Med innbyggerne symbolsk tilstede får dem som gjør beslutninger en påminnelse om hvem de er der for, også når gardinen trekkes for.

- Jeg ønsker at bildet vil vise mangfoldet og bredden i befolkningen. Jeg skal ikke skape et perfekt gjennomsnittlig bilde av dem som bor i Bergen. Metoden jeg skal bruke skal gi innbyggerne en symbolsk tilstedeværelse. Tanken bak er å åpne for en kritisk refleksjon rundt spørsmål om å være representert, sier Toril Johannessen.

Slettes når veven er ferdig

Det er mulig å sende inn bilder fra nå og ut september. Alle som bor i Bergen kan delta. Aldersgrense for å sende inn er 15 år. Foresatte kan sende inn på vegne av barn under 15 år som har samtykket til å delta. På kunstprosjektets nettside kan du lese mer om hva det betyr å delta.

Kunstneren er opptatt av at bildene som blir sendt inn skal bli behandlet på en trygg og sikker måte.  Informasjonen som samles inn følger prosedyrer for behandling av personopplysninger i tråd med gjeldende regelverk.

Det er selvsagt helt frivillig å delta og samtykket kan trekkes tilbake. Bildene blir slettet så snart vevingen er ferdig. Kunstverket skal være klart til gjenåpningen av rådhuset høsten 2021.