Gå tilbake til:
Du er her:
Ukrainsk flagg ved Gamle rådhus
STØTTER UKRAINA: Ukrainsk flagg ved Gamle rådhus. Flere innbyggere har kontaktet Bergen kommune med spørsmål om krigen i Ukraina. I denne artikkelen svarer vi på noen av spørsmålene vi får inn.
Bilde: Vibeke Linn Blich

Ukraina og vår beredskap

Bergen kommune får en del spørsmål fra innbyggere om hvordan vi skal forholde oss til krigen i Ukraina. Her får du informasjon om noe av det vi har fått spørsmål om.

Justis- og beredskapsdepartementet har ikke gått ut med endret trusselbilde for Norge som følge av krigen i Ukraina. 
 

Generelle råd for egenberedskap

Forståelig nok er det likevel mange som er engstelige for at dette skal endre seg. Da vil vi vise til de generelle rådene for egenberedskap
 

Jodtabletter

Mange spør oss om jodtabletter. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sier det er lite sannsynlig at krigen i Ukraina vil gi behov for jodtabletter. Uavhengig av situasjonen i Ukraina anbefaler DSA alle under 40 år å ha jodtabletter lagret hjemme, men hovedgrunnen til det er at atomubåter og atomisbrytere jevnlig seiler langs norskekysten. 

DSA anbefaler imidlertid at kommunen har jod til personer under 18 år, gravide og ammende. Bergen kommune har et lager med jodtabletter, og har utplassert jodtabletter på skoler og barnehager til barn og unge fra 0-18 år. Disse vil bli utleveryt hvis det skjer en hendelse mens barna er i barnehage/skole.

I denne artikkelen finner du gode råd om egenberedskap, inkludert viktig informasjon om jodtabletter.

Jodtabletter skal kun benyttes dersom beredskapsmyndigheter gir beskjed om det. Da vil det komme anbefalinger i mediene og via DSA. Statsforvalteren i Vestland har god informasjon om dette.

Jodtabletter til barnehager og skoler
Som del av vår generelle beredskap har Bergen kommune  lenge hatt en plan om å distribuere jodtabletter til alle private og offentlige skoler og barnehager. Disse planene ble satt på vent grunnet pandemien, men er nå gjenopptatt. Barnehager vil få jodtabletter i løpet av uke 10, mens barneskoler og ungdomsskoler vil få i uke 11. Når kommunen mottar siste leveranse av jodtabletter vil også videregående skoler få dette utlevert. 
 

Andre sikkerhetstiltak

Dersom ett av Ukrainas atomkraftverk skulle bli skadet kan radioaktivt nedfall finne veien til Norge. Det viktigste sikkerhetstiltaket vil i så fall bli å holde seg innendørs, med dører, vinduer og ventilasjonsanlegg stengt. 

Ved behov for slike tiltak, vil det komme informasjon fra myndighetene i god tid på forhånd.  

Se også: Drikkevannet ditt er trygt ved eventuelt atomnedfall
 

Tilfluktsrom

Som nevnt er det ikke kommet varsel fra sikkerhetsmyndigheter om økt trussel mot Norge, men hvis du ønsker å sette deg inn i hvor du finner tilfluktsrom kan du finne informasjon om byens tilfluktsrom og kartoversikt for de kommunale tilfluktsrommene her.
 

Datasikkerhet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) forventer økt risiko for cyberangrep mot norske virksomheter og institusjoner. Cyberoperasjoner rettet mot ukrainske mål, kan også få indirekte konsekvenser for norske virksomheter.

Bergen kommune er i beredskap når det gjelder cyberkriminalitet, og NSM anbefaler at virksomheter og institusjoner er ekstra påpasselige for slike aksjoner

Som privatperson kan du være ekstra påpasselig med hva du klikker på i e-post-vedlegg, sosiale medier og på usikre nettsider. Følg generelle råd for passordbeskyttelse og datasikkerhet. Pass også på hva du deler videre i sosiale medier. Det pågår en kamp om sannheten, og det er lett å bli misbrukt. 

Innbyggere spør også hva man kan gjøre for å hjelpe Ukraina. Mange humanitære organisasjoner er i gang med å hjelpe ukrainere. Vi oppfordrer til å følge med i nyhetsbildet og andre informasjonskanaler dersom du ønsker å bidra.

Se også: