Statsminister Jonas Gahr Støre sammen med One Ocean Youth Panel.
TOPPMØTE: Statsminister Jonas Gahr Støre sammen med One Ocean Youth Panel.
Bilde: Kim Einar Andreassen

Ungt havpanel utfordret statsminister Jonas Gahr Støre

Once Ocean Youth Panel stilte spørsmål til statsministeren om utfordringer knyttet til havet og overleverte en samlet uttalelse til ordfører Marit Warncke under Once Ocean Summit.

– Det er en veldig god tradisjon å lage ordninger hvor de unge får komme til orde. Det å lage et havpanel for de unge, når man har et voksent havpanel er et fint initiativ, sier statsminister Jonas Gahr Støre, etter at han nylig hadde lyttet til det nyopprettede One Ocean Youth Panel i Håkonshallen mandag 15. april, under One Ocean Summit.  

I løpet av helgen 12.-14. april har One Ocean Youth Panel arbeidet med spørsmål knyttet til FNs havtiår, i forbindelse med One Ocean Week. Jonas Gahr Støre og andre beslutningstakere som var til stede på toppmøtet i Håkonshallen, fikk innblikk i deres arbeid og ble utfordret fra scenen. 

Stilte spørsmål om gruvedrift 

Statsministeren ble blant annet konfrontert om Norges planer om gruvedrift på havbunnen, som han parerte med å advare mot at Kina ikke kan ha monopol på mineraler. Han ble likevel ikke overrasket over de unges spørsmål.

– Dette er slike spørsmål som unge stiller. De er godt informerte, de vet hva de snakker om og de har krav og forventninger. Det er bra, og en del av vårt demokrati at deres meninger kommer til uttrykk, sier Støre.

VIDEO: Panelets spørsmål og svarene fra Støre, Clausen og Kvamstø
 

Iana Vieria Gomes Fernandes fra Guinea-Bisseau og Amber LeBlanc fra Canada utfordret statsminister Jonas Gahr Støre, Alison Clausen (UNESCO) og Nils Gunnar Kvamstø (Havforskningsinstituttet), fra scenen under One Ocean Summit.
UTFORDRER: Iana Vieria Gomes Fernandes fra Guinea-Bisseau og Amber LeBlanc fra Canada utfordret statsminister Jonas Gahr Støre, Alison Clausen (UNESCO) og Nils Gunnar Kvamstø (Havforskningsinstituttet), fra scenen under One Ocean Summit.
Bilde: Kim Einar Andreassen

De unge i panelet var bare delvis fornøyde med svarene de fikk under møtet. 

– Det ble mye ord igjen som vanlig, men i dag handlet det mest om å representere One Ocean Youth Panel og å vise beslutningstakerne at vi mener alvor. Vi er eksperter og som et panel en viktig ressurs, som de kan benytte seg av, sier Amber LeBlanc fra Canada. 

Hun får støtte fra paneldeltaker Iana Vieria Gomes Fernandes fra Guinea-Bissau. 

– VI fikk ikke de direkte svarene vi ønsket, men det er likevel flott at panelet vårt har blitt inkludert i One Ocean Summit, og at vi som unge personer får anledning til å utfordre statsministeren. Videre må vi få innpass i de rommene hvor beslutningene tas, sier Gomes Fernandes. 

VIDEO: Se slutt-appellen til One Ocean Youth Panel

Overleverte statement

I tillegg til å utfordre statsministeren, leverte One Ocean Youth Panel et såkalt statement, en samlet uttalelse fra panelet, som ble overlevert i fysisk form til ordfører Marit Warncke. Statementet besto av tre stikkord, som de ønsker at politikere og beslutningstakere skal rette fokus mot:

  • Mot
  • Nysgjerrighet og kunnskap
  • Åpenhet og inkludering

Verdidebatt på Skolten

De unges havpanel skal utfordre og bidra til løsninger på ulike møter gjennom hele uken. Det blir anledning for alle til å møte de på Skolten 17. april klokken 17.00 til 19.00. Da inviterer Bergen kommune til verdidebatt der målet er å synliggjøre hvor de unge er enige eller uenige med dagens beslutningstakere når det gjelder havets utfordringer.

Ordfører Marit Warncke fikk overlevert arbeidet til One Ocean Youth Panel.
STATEMENT: Ordfører Marit Warncke fikk overlevert arbeidet til One Ocean Youth Panel.
Bilde: Ole Henning Bøe

Fakta One Ocean Youth Panel:

  • Panelet består av 16 unge personer fra 15 ulike land og ble opprettet av Bergen kommune til One Ocean Week, inspirert av det internasjonale havpanelet. Hensikten er å utfordre ledere og beslutningstakere om spørsmål knyttet til FNs havtiår og FNs bærekraftsmål. 
  • Ved å synligjøre ulike perspektiver knyttet til en helhetlig forvaltning av havet og dets ressurser, sett i lys av bærekraftig utvikling, vil One Ocean Youth Panel sette agenda for fremtiden.
  • Medlemmene i One Ocean Youth Panel er valgt ut fra sitt engasjement, faglige bakgrunn og verdensdel, ved hjelp av ambassader, partnere og andre nettverk. Panelet skal fungere som en plattform for unge som ønsker å samarbeide og bidra til å løse utfordringer knyttet til havet, på tvers av landegrensene.