Gruppe mennesker på balkong på bergen rådhus
POLITI OG BYRÅD: Varsler felles innsats mot ungdomskrim i Bergen. (Foran fra venstre: Monica Mørk, tjenesteenhetsleder på Bergen vest politistasjon, Charlotte Spurkeland Byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold, Morten Ørn, GDE leder, Christine Meyer, byrådsleder, Reidar Digranes, byråd for næring, kultur og idrett. Bak fra venstre: Torbjørn Mørk, tjenesteenhetsleder på Bergen nord politistasjon, Lars Morten Lothe, tjenesteenhetsleder på Bergen sentrum politistasjon, Ronny Øvrebotn, tjenesteenhetsleder på Bergen sør politistasjon.)
Bilde: Olaf Gundersen

Vil ta grep mot ungdomskriminalitet

Politiet og byrådet ønsker sammen å styrke innsatsen mot en trend med økende ungdomskriminalitet.

- Ungdomskriminalitet er et økende problem i Norge. Også i Bergen. Vi er derfor forberedt på å starte et større arbeid med å motvirke denne trenden, og er klar for et samarbeid med politiet og andre aktører om dette, sier byrådsleder Christine Meyer etter det første møtet i politirådet.

Faste møtepunkt

Politirådsmøte er faste møtepunkt mellom kommunen og politiet, der man drøfter utvikling i kriminalitetsbilde i Bergen, og hvordan kommunen og politiet kan jobbe i lag. I dag var byrådsleder Christine Meyer, byråd for nærings, kultur og idrett, Reidar Digranes, og byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold, Charlotte Spurkeland i møte med politirådet. 

Forebygging viktig

Ønsket fra begge parter er at vi må jobbe mer sammen, blant annet for å forebygge, og hindre at spesielt barn og unge faller inn i en kriminell hverdag. I møtet ble utvikling av ungdomskriminalitet i Bergen, og revidering av samarbeidsavtale mellom Bergen kommune og politiet, tatt opp.

- Jeg vil si takk til Morten Ørn, og resten av ledelsen i politiet i Bergen, som satt av god tid til å gå gjennom situasjonen i Bergen, og som gav gode og konkrete innspill til byrådet, sier byrådsleder Meyer.

Byrådet ble utfordret på å lage gode arenaer der vi  kan jobbe på tvers sammen med blant annet Bufetat, Konfliktrådet, skoler og helsetjenester i kommunen, samt frivillige organisasjoner. 

Les mer om: