Gå tilbake til:
Du er her:
Bading
Vi har som mål at det skal være god badevannskvalitet i hele Bergen.
Bilde: Gunn Eklund Breisnes

Mål for avløpsrensingen

Vi skal ta hånd om avløpsvannet slik at det ikke skader miljøet eller er sjenerende. Avløpsrensingen i Bergen skal ivareta mål om god økologisk tilstand i fjorder og vassdrag.

Hovedplan for vann og avløp i Bergen kommune

Avløpsrenseanleggene i Bergen er tilpasset de krav til rensing som gjaldt på utbyggingstidspunktet. Kvernevik, Ytre Sandviken, Holen og Flesland er ble oppgradert til sekundærrenseanlegg i 2016. 

Mål for avløpsrensingen i Bergen: 

  • Avløpsrensingen i Bergen skal ligge på et nivå som ivaretar mål om god økologisk tilstand i vannforekomstene.
  • Vi skal produseres biogass av avløpslammet, og gassen skal brukes på best mulig miljømessig og økonomisk måte.
  • Etter gassproduksjonen er slammet redusert til ca. 60 % av opprinnelig mengde. Denne bioresten skal i størst mulig grad gjenbrukes som en ressurs som gjødsel eller jordforbedring.