Gå tilbake til:
Du er her:
 • Luftkvalitet

  Informasjonsside om luftkvalitetssituasjonen i Bergen.

 • Sykkel-VM

  Sykkel-VM i Bergen 16. - 24. september 2017

 • Smart omsorg

  Kommunens satsing på modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

 • Inkludering av flyktninger

  Bergen Bidrar er kontaktsenter for boligutleiere og de som vil gjøre en frivillig innsats for inkludering av flyktninger.

 • Klamydia

  Bergen kommune oppfordrer unge i alderen 15-24 år til å ta klamydiatest

 • Brukervalg

  Byrådet ønsker at innbyggere som mottar tjenester fra kommunen, selv skal få velge hvem de mottar tjenester fra.

 • Voldsstopp

  Bergen kommune vil bidra til å stoppe volden i nære relasjoner.

 • Hjelp oss frem

  Tenk på hvordan du parkerer i trange gater!
  Feilparkerte biler kan stoppe utrykkingskjøretøy.

 • Badevann

  Guide til byens badeplasser: Vannkvalitet, temperaturer, badeplasskart og stedsinformasjon.

 • Fisketorget

  Les mer om Fisketorget og etableringen av Mathallen.

 • Samhandling i helsetjenestene

  Informasjon om hvordan Bergen kommune samhandler med spesialisthelsetjenesten.

 • Sesonginfluensa

  Les hvordan du unngår å bli smittet av sesonginfluensaen.

 • Rottebekjempelse

  Se våre råd for hvordan du forebygger og bekjemper rotter.

 • Byfjellene

  Et mangfold av opplevelser og muligheter for aktiviteter.

 • Områdesatsing

  Kommunen iverksetter tiltak i levekårsutsatte områder. Les mer om tiltakene.

 • Renere Havn Bergen

  Det arbeides med å bedre miljøkvaliteten i Bergen havn og byfjorden.

 • Risikokartlegging

  Risiko for blant annet skred kartlegges. Rapportene finner du her.

 • Støttekontakt

  Bergen kommune har behov for nye støttekontakter med ulike egenskaper og interesser.

 • Ren hånd - barnehage

  Få råd om håndhygiene, prøv undervisningsopplegget for barn og bli sertifisert som Ren hånd-barnehage.

 • Bygg innen helse og omsorg

  Se siste nytt om nye bygg innen helse- og omsorgstjenestene.

 • Bergen 2030

  Informasjon om Bergen kommunes arbeid med ny kommuneplan for årene 2015-2030.

 • Frivillighet

  Engasjement i frivillig arbeid gir identitet og livskvalitet til mennesker i alle aldre. Bergen kommune ønsker å tilrettelegge for frivillig aktivitet på ulike områder.

 • Grønn strategi

  Grønn strategi for Bergen beskriver hvordan klimamålsetningene skal nås, samtidig som byen vokser og utvikler seg til en grønn by.

 • Kommuneplanens arealdel 2018

  Kommuneplanens arealdel 2018-2030 er vedtatt i bystyret.

 • Brukerundersøkelser for barnehager og skoler/sfo

  Foresatte i private og kommunale barnehager, skoler og SFO sier sin mening.

 • Dovett

  Bæsj, tiss og dopapir er det som skal i do! Putter du andre ting i do, kan rørene tette seg og rottene koser seg.

 • Reguleringsplaner for Bybanen

  Bergen kommune er planmyndighet og utarbeider reguleringsplaner for Bybanen.

 • Grønneviken - byboliger og delekultur

  Bergen kommune og BIR er grunneiere og samarbeider om å utvikle Grønneviken fram mot felles salg.

 • Fra flyktning til ressurs

  Bli med i inkluderingsdugnaden og få en ny ressurs på din arbeidsplass.

 • Samfunnssikkerhetens hus

  Bergen kommune samarbeider med offentlige og private aktører om å etablere Samfunnssikkerhetens hus og en egen beredskapsklynge.

 • Bergen 950 år

  Bergen fyller 950 år i 2020.