Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Rent vann - til folk og fjord

97 % av Bergens befolkning er tilknyttet kommunal vannforsyning.

Hva er hardt vann?

Hardt vann skyldes hovedsakelig høyt innhold av kalsium (Ca) og magnesium (Mg). På Vestlandet har vi lite hardt vann, men det kan forekomme i enkelte grunnvannsbrønner.

Skolehjelp og elevhefte

Vi har laget et elevhefte tilpasset småskolen, og har lagt ut videoer og masse informasjon om vannets vei.