RSS

Arbeidet med ny samfunnsdel for Bergen er i gang!

Samfunnsdelen setter langsiktige mål for samfunnsutviklingen i Bergen. Den er kommunens overordnede styringsdokument, og angår alle som bor og arbeider i kommunen.

Gi innspill

Planprogrammet for ny samfunnsdel er nå på høring, med høringsfrist 15. august 2024.