Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Lokaldemokratireform i Bergen kommune

Byrådet og Bergen bystyre ønsker en lokaldemokratireform, og forberedelsene skal gjennomføres i løpet av denne valgperioden. Målet med reformen er økt demokrati og mer tverrfaglighet.

Oppfølging av Nærdemokratiutvalgets rapport

Bystyret har behandlet sak om oppfølging av nærdemokratiutvalgets rapport og kommunens vurdering av den.

Fikk innspill til demokratireform i Bergen

Hvordan kan byens innbyggere i større grad påvirke politiske beslutninger? Her er Fimreite-utvalget sine innspill til en lokaldemokratireform i Bergen.

Anita fikk si sin mening i byborgerpanelet

Anita Rørbakken fra Arna er en av over 80 innbyggere som fikk si sin mening om bydelstyre i Bergen.

Inviterer innbyggere til byborgerpanel

I uke 14 mottok 130 innbyggere i Bergen kommune invitasjon til å delta i Bergen byborgerpanel.