Gå tilbake til:
Du er her:

Se hva innbyggerene mener om nærdemokrati og bydelsstyrer

Bergen kommune har i perioden 7.–15. desember 2017 gjennomført en innbyggerundersøkelse, hvor temaet for undersøkelsen var nærdemokrati og bydelsstyrer.

Oppfølging av Nærdemokratiutvalgets rapport

Bystyret har behandlet sak om oppfølging av nærdemokratiutvalgets rapport og kommunens vurdering av den. På bakgrunn av vedtaket skal det blant annet gjennomføres en innbyggerundersøkelse og et forsøksprosjekt om innbyggerinvolvering.

Fikk innspill til demokratireform

Hvordan kan byens innbyggere i større grad påvirke politiske beslutninger? Her er Fimreite-utvalget sine innspill til en lokaldemokratireform i Bergen.

Lokaldemokratiutvalget

Lokaldemokratiutvalget har en sentral rolle i å gi Bergen kommune et godt kunnskapsgrunnlag i det videre arbeidet med lokaldemokratireformen. Utvalget ledes av Anne Lise Fimreite, professor ved Universitetet i Bergen.

Politiske saksdokumenter

Her finner du bakgrunnsinformasjon og oversikt over de viktigste politiske saksdokumentene som angår lokaldemokratireformen.