Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Oppfølging av Nærdemokratiutvalgets rapport

Bystyret har behandlet sak om oppfølging av nærdemokratiutvalgets rapport og kommunens vurdering av den.

Fikk innspill til demokratireform i Bergen

Hvordan kan byens innbyggere i større grad påvirke politiske beslutninger? Her er Fimreite-utvalget sine innspill til en lokaldemokratireform i Bergen.

Anita fikk si sin mening i byborgerpanelet

Anita Rørbakken fra Arna er en av over 80 innbyggere som fikk si sin mening om bydelstyre i Bergen.

Inviterer innbyggere til byborgerpanel

I 2018 mottok 130 innbyggere i Bergen kommune invitasjon til å delta i Bergen byborgerpanel.

Lokaldemokratiutvalget

Lokaldemokratiutvalget har en sentral rolle i å gi Bergen kommune et godt kunnskapsgrunnlag i det videre arbeidet med lokaldemokratireformen. Utvalget ledes av Anne Lise Fimreite, professor ved UiB.

Lokaldemokratireform i Bergen kommune

Byrådet og Bergen bystyre ønsker en lokaldemokratireform, og forberedelsene skal gjennomføres i løpet av denne valgperioden. Målet med reformen er økt demokrati og mer tverrfaglighet.