Gå tilbake til:
Du er her:

Anita fikk si sin mening i byborgerpanelet

Anita Rørbakken fra Arna er en av over 80 innbyggere som fikk si sin mening om bydelstyre i Bergen.

Oppfølging av Nærdemokratiutvalgets rapport

Bystyret har behandlet sak om oppfølging av nærdemokratiutvalgets rapport og kommunens vurdering av den. På bakgrunn av vedtaket skal det blant annet gjennomføres en innbyggerundersøkelse og et forsøksprosjekt om innbyggerinvolvering.

Fikk innspill til demokratireform

Hvordan kan byens innbyggere i større grad påvirke politiske beslutninger? Her er Fimreite-utvalget sine innspill til en lokaldemokratireform i Bergen.

Lokaldemokratiutvalget

Lokaldemokratiutvalget har en sentral rolle i å gi Bergen kommune et godt kunnskapsgrunnlag i det videre arbeidet med lokaldemokratireformen. Utvalget ledes av Anne Lise Fimreite, professor ved Universitetet i Bergen.

Politiske saksdokumenter

Her finner du bakgrunnsinformasjon og oversikt over de viktigste politiske saksdokumentene som angår lokaldemokratireformen.