Mobilitetslab for Smarte Transportløsninger

MUST, Mobilitetslaboratorium for utvikling av smarte transporttløsninger, skal bidra til raskere utvikling av fremtidens måte å reise på.

Gå til  MUST mobilitetsdashboard

I 2018 avholdt Samferdselsdepartementet konkurransen «Smartere Transport i Norge». Målet med konkurransen var å finne gode løsninger på dagens og morgendagens transportutfordringer i byer og å legge til rette for at Norge skal bli et foregangsland i å ta i bruk ny teknologi.

Hordaland fylkeskommune, Skyss og Bergen kommune ble én av fem vinnere i konkurransen, og sammen med Statens vegvesen ble det i Bergen etablert et Mobilitetslaboratorium for Utvikling av Smarte Transportløsninger – et MUST.

Vår visjon

  • vår visjon er å være et nasjonalt laboratorium for utvikling og innføring av fremtidens transport- og mobilitetsløsninger,

    basert på:
  • vår strategi, som går ut på å senke barrierene for tilgang til og bruk av data knyttet til transport og mobilitet.
     

Ønsker du kontakt med oss?

Kontaktinformasjon til MUST

Logo: Must
 
Bilde:  

Følg oss gjerne på LinkedIn