Berit Danielsen (71) og Aase Høyerholt (78) er på pårørendekurs hos Kompetansesenteret for demens.
LÆRTE OM DEMENS: Berit Danielsen (71) og Aase Høyerholt (78) synes det var viktig og nyttig å delta på kurs om demens for pårørende. – Vi har fått informasjon om hva vi kan og bør gjøre selv, og hva vi kan søke om hjelp til fra det offentlige, sier de to kvinnene.
Bilde: Nina Johnsen

– Viktig å gjøre det vi kan for å redusere risikoen for demens

Berit Danielsen og Aase Høyerholt er pårørende, og har deltatt på kurs for å lære om demens. – Vi er opptatt av å gjøre det vi kan for å redusere risikoen for at vi selv får diagnosen, sier de.

I høst var Aase Høyerholt (78) og Berit Danielsen (71) to av 31 deltakere på et kurs om demens for pårørende i regi av Kompetansesenteret for demens i Fyllingsdalen. Kurset er et tilbud til innbyggere som har et familiemedlem eller en nær venn som har fått en demensdiagnose.

– Flere i min familie og nære omgangskrets har fått en demensdiagnose, og jeg er på kurset for å få frisket opp tidligere kunnskap og lære mer om sykdommen, sier Høyerholt. 

De pårørende som deltok på kurset, var i hovedsak ektefeller til eller barn av personer som har demens. I tillegg var det også barnebarn, svigerbarn, venninner og søstre på kurset. De aller fleste av dem var pårørende til personer som fremdeles bor i eget hjem, mens noen få var pårørende til seniorer som bor på sykehjem. 

Ny innsikt i demens

Under kurset fikk deltakerne kunnskap om demens, og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, de selv som pårørende og øvrige familie. De lærte også om hvilke tiltak som kan redusere risikoen for å utvikle demenssykdom. 

– Kurset er nyttig. Vi får informasjon om hva vi kan og bør gjøre selv, og hva vi kan søke om hjelp til i vår situasjon, sier Høyerholt.

Danielsen nikker. 

– Vi får mye nyttig informasjon. Jeg har behov for å vite hva vi kan gjøre for å unngå at situasjonen vår blir verre, sier 71-åringen. 

Forbygger i eget liv

De to kvinnene på pårørendekurset er også opptatt av å få tips og råd til hvilke tiltak de kan gjøre for å redusere risikoen for å få demens selv. 

– Jeg holder hjernen i gang med å strikke vanskelige oppskrifter, lære spansk og løse kryssord, sier Høyerholt. 

Hun forsøker også å opprettholde en mest mulig aktiv livsstil. 

– Stort sett hver eneste dag går jeg på en fire kilometer lang tur rundt vannet i nabolaget. I tillegg deltar jeg på sterk og stødig hver uke, sier 78-åringen. 

For Danielsen er det også viktig å holde både kropp og hode i aktivitet. 

– Jeg går jevnlig på turer, løser kryssord, strikker og syr, forteller hun. 

Ta vare på seg selv

 Et av temaene på kurset var pårørendes opplevelse og egenomsorg. Der ble det blant annet trukket frem pårørendes følelsesmessige og fysiske utfordringer i omsorgen for personen med demens. 

– Vi var også innom opplevelse og bearbeidelse av sorg, og ulike faktorer som påvirker stress og mestring. I tillegg fremhevet vi viktigheten av at deltakerne ivaretar egen helse og nettverket sitt, og at de opprettholder aktiviteter de er trives med i eget liv, sier Trond Eirik Bergflødt, rådgiver i Kompetansesenter for demens og en av foredragsholderne på pårørendekurset. 

Høyerholt og Danielsen setter pris på ny og oppdatert kunnskap. 

– I tillegg er det veldig fint og nyttig å bli kjent med andre mennesker som står i samme situasjon. Jeg kommer til å holde kontakt med en av dem jeg har blitt kjent med på kurset, avslutter Danielsen. 

LES OGSÅ: Reduser demensrisikoen

TILBAKE TIL FORSIDE SENIORGUIDE