Våre tjenester

Om du vurderer å søke om kommunale helse- og omsorgstjenester, har det ingen hensikt å søke før du har behov for tjenesten.

Kommunen har et profesjonelt system som sikrer likebehandling av innbyggere som søker helse- og omsorgstjenester.

Er du over 65 år? I Innbyggerhjelpen har vi laget oversikter som viser vei inn til tjenester og gode råd som kan være nyttige å kjenne til.

Vårt mål: Hjelpe deg å mestre mest mulig selv.