Mann holder krykker opp i været foran Lille Lungegårdsvann.
TRYGGHET: Oppfyller du kriteriene til tjenesten du søker om, vil du få den.
Bilde: Nina Johnsen

Søk først når du trenger det

Om du vurderer å søke om kommunale helse- og omsorgstjenester, har det ingen hensikt å søke før du har behov for tjenesten.

Mange tror at det kan være lurt å søke om kommunale helse- og omsorgstjenester i god tid før de trenger dem. Det har ifølge etatsdirektør ved Etat for vurdering og rehabilitering, Elin Wathne, ingen hensikt.

– Hvis du søker om en tjeneste og fyller kriteriene for den, skal du være trygg på at du får tjenesten, sier hun. 

Alternative tjenester

Søker du før du oppfyller kriteriene, og for å stille deg i kø for eksempel til sykehjemsplass, vil du få avslag på søknaden din.  

– Dersom vi vurderer at du ikke fyller kriteriene for tjenesten du har søkt om, vil vi alltid vurdere om du bør motta andre tjenester. Det kan være nyttig å sjekke kommunens nettsider for informasjon om de ulike tjenestene før du søker, sier Wathne. 

– Tenk gjennom ønsker

Ifølge Wathne opplever vurderingskontoret for voksne og eldre også at enkelte takker nei til tilbud. Dette dreier seg særlig om tilbud om omsorgsbolig og plass på aktivitetssenter.

– Det å flytte i omsorgsbolig medfører store endringer i livet, og kan være en krevende prosess for alle. Det er derfor viktig at du tenker gjennom om du ønsker å flytte før du søker. Når du er godkjent for bolig, kan det gå kort tid før du får tilbud om innflytting, sier hun. 

Omsorgsbolig og aktivitetssenter er tjenester som kommunen ikke er lovpålagt å tilby deg. Her kan du dermed bli satt på venteliste, men først når du oppfyller kriteriene.

TILBAKE TIL FORSIDE SENIORGUIDE