Hjemmesykepleier på vei ut av tjenestebil.
GIR HJELP I HJEMMET: Hjemmesykepleie er en av tjenestene du må søke om å bli tildelt. Her er Kubrom Teweldebrhan på jobb.
Bilde: Nina Johnsen

Søke tjenester? De som har størst behov prioriteres

Kommunen har et profesjonelt system som sikrer likebehandling av innbyggere som søker helse- og omsorgstjenester.

Det er flere som ønsker tjenester enn kommunen har anledning til å gi. Kommunen må sikre at de som har størst behov blir prioritert og får nødvendig hjelp.

Loven om helse- og omsorgstjenester, og det bystyret har vedtatt at innbyggerne har krav på utover det loven legger opp til, styrer hvilke tjenester du kan få. På bakgrunn av dette, er det utarbeidet et sett med kriterier du må oppfylle for å få tildelt de ulike tjenestene. Bergen kommunes vurderingskontor følger disse kriteriene når de fatter vedtak.

Må si nei til noen

­­­– Loven og kriteriene sikrer at tildelingen blir rettferdig, og at kommunes ressurser blir brukt på riktig måte. Om du oppfyller kriteriene til tjenesten du har søkt på, skal du være trygg på at du får hjelp. Samtidig gir loven og kriteriene oss en hjemmel til å si nei der du ikke har krav på tjenesten, sier etatsdirektør for Etat for vurdering og rehabilitering, Elin Wathne. 

Hun understreker at om du får avslag på tjenesten du søkte om, ofte vil få et annet tilbud. Hjelpemidler og hverdagsrehabilitering kan være eksempler på dette.

Vurderingsteam kartlegger

Et kriterium for å få hjemmesykepleier, er at du er avhengig av hjelp i ditt eget hjem for å få dekket grunnleggende helse og omsorgsbehov. 

– Søker du for eksempel om hjemmesykepleier for å få hjelp til å dusje, vil kommunes vurderingsteam komme hjem til deg for å kartlegge dine ressurser og behov. Kan du dusje selv på en trygg måte ved å ta i bruk hjelpemidler og nye teknikker? I så fall vil du kunne få tilbud om hjelpemidler og mestringsteknikker i stedet for hjemmesykepleier, sier Wathne.

­– Sikret uavhengig av økonomi

Noen kan altså oppleve at de ikke får tjenesten de ønsker seg og mener de trenger. Påvirker kommunens økonomi tildeling av tjenester?

– Dersom du oppfyller kriteriene for å få tjenesten du søker om, vil du få den uavhengig av kommunens økonomi. Du er sikret nødvendige helse- og omsorgstjenester gjennom lovverk og kriterier. Oppfyller du ikke kriteriene, kan det hende du får tildelt en annen tjeneste enn den du i utgangspunktet ønsket, sier Wathne. 

TILBAKE TIL FORSIDE SENIORGUIDE