For foreldre

Tips til foreldre

Barn og unge ønsker at foreldre skal interessere seg for livet på sosiale medier og ønsker hjelp til å manøvrere i havet av inntrykk på nettet.

  • Spør barn og unge om livet på sosiale medier. Hva opplever de? Hva bruker de? Hva gjør de der? Hvem er de med der?
  • Sosiale medier kan være viktig for ungdoms sosiale liv.   
  • Ungdom er ekspertene på sosiale medier – du kan lære av dem.
  • Det er normalt som menneske å være skeptisk til nye ting - men det er ofte ikke så farlig som man først tror. 
  • Vær nysgjerrig og interessert i livet på sosiale medier.
  • Gå foran med et godt eksempel.