For lærere

Undervisningsopplegg

Dette undervisningsopplegget er temabasert og knyttet til overordnet del av læreplanen. Den har tverrfaglig perspektiv med fokus på faglig og sosial læring og utvikling.

Målgruppe: vg1 studiespesialiserende og vg2 yrkesfag

  • Knyttes til kompetansemål i norsk og samfunnsfag.
  • To økter. Anbefalt intervall mellom øktene 3-5 uker
  • Øktene har spesifiserte manualer som lærerene kan bruke i undervisning

Økt 1: Trivsel på sosiale medier: 2 timer (samfunnskunnskap)

  • Fremme refleksjon og kritisk tenking rundt bruk av sosiale medier

Økt 2: Livet på sosiale medier: 7 timer (en uke)

  • 4 timer norsk + 3 timer samfunnskunnskap
  • Tilegne seg og anvende kompetanse for å utnytte potensialet og mestre utfordringer knyttet til sosiale medier som sosial arena.