Forskning

Rapporter

Det er gjennomført to spørreundersøkelser i prosjektet "Helsefremmende miljø på sosiale medier". Over 3700 elever ved vg1 i Bergen har svart på disse undersøkelsene.

Forskningsartikler

Innsamlet datamateriale fra prosjektet "Helsefremmende miljø på sosiale medier" publiseres fortløpende og en finner lenker til disse her.

Master- og hovedoppgaver

I prosjektet "Helsefremmende miljø på sosiale medier" har det blitt skrevet flere master - og hovedoppgaver på datamaterialet fra både intervju og spørreundersøkelsene.