Gå tilbake til:
Du er her:

Mandat

Mandat 2015-2017 – overordnede mål.

1. Bidra i forvaltning og videreutvikling av elektronisk meldingsutveksling, herunder å bidra til at kommunene benytter bredden av tilgjengelige PLO-meldinger og basismeldinger i systemene hvor dette er tilrettelagt.

2. Bidra til økt kvalitet i Adresseregisteret og sørge for at Oseanfunksjonalitet er tatt i bruk i PLO-systemene.

3. Bistå Helsedirektoratet i den nasjonale utbredelsen av kjernejournal.

4. Bidra til å øke kvaliteten i bruken av pleie- og omsorgsektorens elektroniske pasientjournal (EPJ), ved å utforme en "best practice"-veileder, samt å teste mulige løsninger.

5. Bidra til at velferdsteknologi blir en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene i henhold til de nasjonale anbefalingene/føringene (program Velferdsteknologi).