Dersom du eier en privat barnehage og har planer om å legge den ned, må du kontakte Byrådsavdeling for barnehage og skole for å få veiledning om prosessen. Barn som mister barnehageplassen på grunn av nedleggelsen, har fortrinn til ny plass.

 

E-post:  barnehage.skole@bergen.kommune.no
Telefon: 55 56 55 56

Bergen kommunes personvernerklæring beskriver hvordan og hvorfor kommunen samler inn og behandler personopplysninger om deg som innbygger og tjenestemottaker. Erklæringen inneholder også informasjon om hvilke rettigheter du har når kommunen behandler opplysninger om deg.