Siden er under oppdatering

Denne siden vil bli oppdatert som følge av nytt byråd 30. oktober 2023.

Kontakt

Om oss

Barnehager og skoler er bærebjelker i samfunnet. Byrådsavdeling for barnehage og skole jobber for at barn og unge i Bergen skal ha en trygg oppvekst der de opplever mestring og motivasjon.

Les mer om oss

Innbyggerhjelp

Hva skjer

Nytt fra byrådsavdelingen og viktige meldinger til innbyggerne legges ut på Hva skjer.

Tema