Gå tilbake til:
Du er her:
PxHere

Barnehager kan søke om migrasjonspedagog. Her finner du søknadsskjema. En migrasjonspedagog kan veilede barnehager i arbeid med barn som har minoritetsspråklig bakgrunn. 

Migrasjonspedagogen kan gi støtte og bidra til å videreutvikle barnehagepersonalets kompetanse og arbeid innenfor det interkulturelle og flerspråklige fagfeltet.  Veiledningen kan omhandle mål og metoder for:

  • å utvikle og tilrettelegge for systematisk arbeid med et inkluderende leke- og læringsmiljø
  • ressursorientert tilnærming til mangfold

Her finner dere søknadsskjema for migrasjonspedagog.

Dersom barnehagen bruker Edge som nettleser, må dere lagre skjemaet på egen PC før utfylling.

Send søknaden til:
Etat for barnehage
Postboks 7700
5020 Bergen

 

Barnehagen får skriftlig bekreftelse på mottatt oppdrag, og migrasjonspedagogene tar kontakt med barnehagen for nærmere avtale om oppstart av oppdraget.

Når oppdraget er fullført, sender migrasjonspedagog rapport til barnehagen.