Gå tilbake til:
Du er her:

Hva migrasjonspedagoger kan bidra med

En migrasjonspedagog kan veilede barnehager i arbeid med barn som har minoritetsspråklig bakgrunn. Det innebærer støtte og videreutvikling av barnehagepersonalets kompetanse og arbeid innenfor det interkulturelle og flerspråklige fagfeltet.  Veiledningen kan omhandle mål og metoder for:

  • å utvikle og tilrettelegge for systematisk arbeid med et inkluderende leke- og læringsmiljø
  • ressursorientert tilnærming til mangfold

Søknadsskjema

Dersom barnehagen bruker Edge som nettleser, må dere lagre skjemaet på egen PC før utfylling

Her finner dere Bergen kommune - Styrende dokument for migrasjonspedagog.

 

Søknadsprosessen

Oppdrag til migrasjonspedagogene søker dere om på eget oppdragsskjema.

Send skjemaet til:
Etat for barnehage
Postboks 7700
5020 Bergen

 

Saksbehandling

Barnehagen får skriftlig bekreftelse på mottatt oppdrag, og migrasjonspedagogene tar kontakt med barnehagen for nærmere avtale om oppstart av oppdraget.

Når oppdraget er fullført, sender migrasjonspedagog rapport til barnehagen.