Barnehager kan søke om lavterskeltilbud som innebærer at de får rask og relevant hjelp fra PPS (Pedagogisk psykologisk senter) om spørsmål som gjelder barns utvikling. Målet er å øke kompetansen til de ansatte gjennom veiledning på systemnivå om grupper av barn eller enkeltbarn. 

  • Barnehagen opplever at de har et behov for veiledning og/eller kompetanseheving.
  • Barnehagen beskriver problemstillingen i skjema.
  • Barnehagen setter av tid til å motta veiledning etter avtale.

  • Det er barnehagens styrer som sender søknadsskjema. 
  • Barnehagen må få samtykke fra foreldre dersom henvendelsen gjelder enkeltbarn.
  • Kommunale barnehager skal søke i Bk360.
  • Private barnehager bruker elektronisk  løsning.

Lurer du på noe? om lavterskeltilbudet? Kontakt PPS i byområdet ditt.

PPS Nord 

PPS Vest 

PPS Sør 

PPS Sentrum 

Tidlig innsats - Lavterskel systemnivå

Tidlig innsats - Lavterskel barn

Her finnere dere forslag til mal for dagsplan. 
Last den gjerne opp som vedlegg i søknaden. 

Mal for dagsplan

 

Bergen kommunes personvernerklæring beskriver hvordan og hvorfor kommunen samler inn og behandler personopplysninger om deg som innbygger og tjenestemottaker. Erklæringen inneholder også informasjon om hvilke rettigheter du har når kommunen behandler opplysninger om deg.