Elever i Norge har rett til gratis, offentlig grunnskoleopplæring. Du kan klage dersom skolen krever at elever eller foreldre dekker utgifter i forbindelse med opplæringen.

Hvis skolen krever betaling for utgifter, som for eksempel til undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer, kan du klage på dette direkte til skolen. Dersom du ikke får medhold, sender kommunen klagen til Statsforvaltaren i Vestland.

Retten til gratis opplæring er gitt i opplæringsloven § 2-15.

Lover

Opplæringslova § 2-15

Retningslinjer

Statsforvaltaren i Vestland

Statsforvaltaren i Vestland

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om Personvernerklæring for elever

Kontakt aktuell skole via kontaktskjema - Skoler i Bergen