Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Etat for skole er operativ skoleeier. Vi arbeider med kvalitetsutvikling, rådgiving og veiledning, kompetanseheving og forvaltning i bergensskolen. Dette inkluderer ressurstildeling, skolemiljøsaker, tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring, SFO, videreutdanning, nasjonalt vurderingssystem, kvalitetsoppfølging, desentralisert ordning (DeKomp), profesjonsfaglig digital kompetanse og personal- og økonomioppfølging. Etaten er en del av Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI).