Skolen og barnehagen trenger samtykke fra foreldre i forbindelse med fotografering, film- og lydopptak, transport av barn i barnehagen og deling av foreldres kontaktinformasjon. Du gir samtykke ved å signere digitalt i Vigilo foreldreportal. Det du ikke vil gi samtykke til, lar du være å svare på. 

Noen samtykker må besvares av begge foreldre, med mindre den ene av foreldrene har foreldreansvaret alene. For andre samtykker er det tilstrekkelig at en forelder med foreldreansvar gir samtykket. Informasjon om dette finner du i hvert enkelt samtykke/i informasjonen nedenfor.   

Dersom du ikke svarer, registrerer vi det som at du ikke har samtykket.   

Elever over 15 år 

Elever over 15 år skal selv ta stilling til om de vil samtykke til fotografering, deling av bilder, og deling av navn til bedrifter.  På 10. trinn kan også samtykke til at skolen gir opplysninger til Vestland fylkeskommune slik at de kan søke opptak til videregående skole digitalt. 

For mer informasjon se også (på denne siden): 

 • Samtykke til fotografering og deling av kontaktinformasjon i forbindelse med skolefotografering 
 • Samtykke til bilde-, film, og lydopptak  
 • Ka vil DU bli? (gjelder elever på ungdomstrinnet)
 • Søknad til videregående skole (gjelder elever på 10. trinn)

Foresatte skal i samråd med sine barn over 15 samtykke i Vigilo

Påmeldinger for elever over 15 år 
Fra fylte 15 år skal eleven selv melde seg på valgfag, aktiviteter, turdager, avslutninger og kulturarrangement.  Dette gjøres av foresatte i Vigilo i samråd med eleven.

Samtykket gjelder til barnet slutter i barnehagen/skolen, til du velger å trekke samtykket, eller til barnet er gammelt nok til å bestemme selv. 

Skolene sender likevel ut samtykker hvert år for å bekrefte at samtykket fremdeles gjelder.  

Det er frivillig å samtykke. Ønsker du ikke å samtykke, får det ikke konsekvenser for barnet eller deg som forelder. 

Du/dere finner oversikt over hva du/dere skal ta stilling til å samtykke til, i Vigilo foreldreportal på internett under menypunktet Samtykker. Du kan ikke gi samtykker i Vigilo app-en.
 
For å samtykke haker du av Ja og velger Send. Om du ikke sender inn Ja, betyr det Nei - altså at du ikke samtykker. Dersom du ikke vil samtykke, skal du altså ikke besvare samtykket. Du kan da klikke på samtykketeksten slik at oppdatert dato blir synlig.  Da vil barnehagen/skolen se at du har lest samtykketeksten.  
 
Du vil som forelder kunne se status på samtykker som medforelder har tatt stilling til.  

Du kan når som helst, og uten begrunnelse, trekke et samtykke. 

Har du samtykket i Vigilos foreldreportal, er det også der du trekker det. Du trekker et samtykke ved å trykke på knappen “Trekk samtykke” til høyre for samtykketeksten. Samtykketeksten finner du i menyen “Samtykke” i Vigilo foreldreportal på internett. 

Barnehagen/skolen får ikke et automatisk varsel om at samtykket er trukket. Du må også sende en melding til barnehagen/skolen der du gjør oppmerksom på hvilket samtykke du har trukket. Dette kan du sende som en melding i Vigilo.

Noen samtykker gjøres utenfor Vigilo. Dersom du ønsker å trekke et av disse samtykkene, må du sende en melding til barnehagen/skolen i Vigilo. 

Dersom du ønsker å trekke samtykke til skole-/barnehagefotografering, og bildene allerede er tatt, må du kontakte fotografen for å få personopplysninger slettet fra deres systemer. 

Ønsker du å trekke et samtykke, påvirker det ikke lovligheten av behandlingene som bygger på samtykket, før du trekker det tilbake.  Trekk av samtykket har med andre ord ikke tilbakevirkende kraft.  

Elever som har fylt 15 år kan trekke samtykket selv ved å si dette til sin kontaktlærer. 

Det er tilstrekkelig at én av foreldrene samtykker til fotografering og deling av kontaktinformasjon i forbindelse med barnehage- og skolefotografering. 

Du blir spurt om å samtykke til  

 • fotografering av barnet   
 • at bilder publiseres i barnehage- eller skolekatalog. Gruppe-/klassebilder kan deles med foreldre og kan henges opp i barnehagen eller skolen.
 • at e-post-adressen og telefonnummeret ditt videreformidles til fotograf slik at du/dere kan få tilsendt lenker til bilder. Bilder og kontaktinformasjon vil da bli lagret i fotografens datasystem.

Informasjon om samtykket 

Barnehagene og skolene erfarer at det er et ønske fra foreldre at fotografering skal finne sted. Barnehagen og skolen ønsker å legge til rette for fotografering i barnehage-/skoletiden, og har av den grunn inngått en avtale med fotograf som skal gjennomføre fotografering i denne tiden. Dette er et tilbud til dem som måtte ønske det, og det er frivillig å delta på fotograferingen. Det vil ikke få konsekvenser for deg eller ditt barn å ikke delta på fotograferingen. 

Det er fotografen som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som finner sted i forbindelse med fotografering. For at fotografen skal kunne innhente nødvendig samtykke og informasjon i forkant av fotograferingen, ønsker Bergen kommune å bistå med å sette fotografen i kontakt med foreldre som ønsker at barnet skal delta på fotograferingen. Barnehagen/skolen kan ikke dele din kontaktinformasjon med fotografen uten at du har samtykket. Før barnehagen eller skolen eventuelt deler kontaktinformasjon med fotografen, må det derfor foreligge et samtykke. 

Dersom du ønsker å trekke samtykket ditt til deling av kontaktinformasjon, må du kontakte pedagogisk leder/styrer eller skolens administrasjon. Muligheten for å trekke samtykket til deling av kontaktopplysninger faller bort når kontaktopplysninger er delt med fotografen. Du kan uansett når som helst kontakte fotografen og be om at dine eller ditt barns personopplysninger blir slettet. Fotografen skal da også slette din kontaktinformasjon. 

Barnehagen og skolen arbeider etter gjeldende lover og regler om bruk av bilde, film- og lydopptak i barnehagen/skolen. 

Ansatte i barnehagen/på skolen tar bilder, film- og lydopptak i for eksempel daglige situasjoner, på turer, i barnas aktiviteter og prosjekter, og på fester og arrangementer. 

Bilde, film- og lydopptak brukes gjerne på foreldremøter, i opplæring, i skriv, brosjyrer og publikasjoner, og som en del av det pedagogiske arbeidet på avdelingene. Publikasjoner er vanligvis digitalisert. Her kan barna innimellom gjenkjennes og identifiseres. 

Bergen kommunes digitale plattformer

På barnehagens/skolens egen hjemmeside deler vi kun viktig informasjon til alle som er interessert. Dette er en åpen nettside. Ved publisering på nettsiden bruker vi situasjonsbilder. Her vil barns ansikt ikke vises. Med situasjonsbilder mener vi bilder som fokuserer på aktiviteten.

I Vigilo kommunikasjon deler vi mer fra barnehage-/skolehverdagen og ulike aktiviteter som barna deltar i. Kun foreldre til barn i barnehagen/skolen og ansatte i barnehagen/skolen har tilgang til Vigilo kommunikasjon. 

Ved publisering i Vigilo bruker vi situasjonsbilder. Her vil barns ansikt kunne vises. Med situasjonsbilder mener vi bilder som fokuserer på aktiviteten.

Anonymisering

Kravet om samtykke gjelder kun når det behandles personopplysninger (opplysninger som identifiserer det enkelte barn). Barnehagen eller skolen vil i størst mulig grad begrense bruken av personopplysninger på bilde, film- eller lydopptak som publiseres på nett. Ved publisering på nett velger barnehagen ut bilde/film/lyd hvor barnas ansikt ikke vises. 

Sletting av bilde, film- og lydopptak

Barnehagen/skolen har rutiner for å slette bilder, film- og lydopptak. For mer informasjon om våre rutiner for sletting, kontakt barnehagen eller skolen din. 

Sletting og arkivering

Det er vanskelig å få fullstendig slettet materiale som er publisert på nett. 

Bergen kommune som et offentlig organ, er i noen tilfeller pliktig til å arkivere informasjon og dokumenter. Dersom bilder blir vurdert som arkivverdig, innebærer dette at bilder du har samtykket til at skal behandles, vil lagres i Bergen kommunens arkiv selv om du trekker samtykket tilbake. Et eksempel på et tilfelle hvor kommunen er pliktig til å arkivere bilder, er trykte bilder i en årsplan. 

Annet 

Dersom det er aktuelt at andre personer (for eksempel journalister eller studenter) kommer til barnehagen/skolen og ønsker å ta bilde, film- og lydopptak, vil du bli spesifikt bedt om å samtykke til det. Dersom barnehagens/skolens ansatte vil ta bilde, film og lydopptak til særskilte observasjonsformål, for eksempel forskningsprosjekter, vil du også her bli bedt om et spesifikt samtykke.

Barnehagen og skolen vil så langt det er mulig inkludere barna i vurderinger av hvilke bilde, film- og lydopptak som brukes, og bruker ikke bilder som kan virke støtende for barna på noen måte. 

Vi gjør oppmerksom på du ikke skal dele bilder, film- eller lydopptak videre som barnehagen/skolen har delt i Vigilo.  Bildene er ment som informasjon til foreldre om barns hverdag i barnehagen. Du skal derfor ikke laste ned og bruke til annet enn det de er ment til, og du skal ikke dele det videre i andre kanaler. 

Du trenger ikke svare dersom du ikke ønsker å samtykke til bruk av bilde, film- og lydopptak.  

Det er tilstrekkelig at en forelder med foreldreansvar svarer på samtykke om bilder, film- og lydopptak. 
 

Bruk av bilde, film- og lydopptak handler om å gi barn verktøy som gir støtte til barnas språk ved at de kan huske det som skjedde, snakke om opplevelsen, og hvem de leker med i barnehagen. Det gir foreldre og andre omsorgspersoner mulighet til å være i tett dialog med barna om hverdagen i barnehagen, og barna får større mulighet til å sette ord på viktige tanker og opplevelser de har. Barnehagen kan dermed få viktige innspill; fra barn, foreldre, ansatte, andre, som kan gi endring og økt kvalitet på tilbudet til barna i barnehagen.

 • Profilbilder bruker vi i Vigilo for å sikre god oversikt over barnegruppen ved innsjekk og utsjekk, samt ved telling av barna i løpet av barnehagedagen.
 • Bilder, film- og lydopptak i Vigilo bruker barnehagen for å vise hva barna opplever i barnehagehverdagen. Foreldre og barn kan sammen snakke om bildene, barna kan sette ord på hvem de er sammen med i barnehagen og annet som barnet er opptatt av. 
 • Bilder på nettsiden bruker vi for at omsorgspersoner, som ikke har tilgang til Vigilo, også kan se hva barna gjør på i barnehagene. Barna kan eksempelvis fortelle besteforeldre/andre omsorgspersoner om hva de gjør på i barnehagen. Eksempler kan være bilder på vegg, film- og lydopptak som vises i barnehagen eller fotoalbum med bilder.
 • Bilde, film- og lydopptak internt i barnehagen bruker vi i samtaler med barn om det de ser og hører, samtale mellom barn og vennene deres, eller samtale med ansatte/foreldre/andre omsorgspersoner som er i barnehagen. 
 • Bilde, film- og lydopptak i publikasjoner (for eksempel planverk, månedsbrev, sommerfest, utstilling, presentasjoner, fotoalbum og foreldremøter) brukes som dokumentasjon på arbeidet barnehagen gjør for å informere foreldre eller andre som ønsker å få et innblikk i barnehagens aktiviteter. Det gir mulighet til refleksjon over barnehagens praksis. 

Foreldre til barn i kommunal barnehage må ta stilling til om du/dere vil gi samtykke til 

 • Transport av barn i barnehagetiden

Dette omhandler transportmiddel, antall og sikring. Barnehagene følger en prosedyre vedrørende sikring av barn under transport. Det er tilstrekkelig at en av foreldrene samtykker. 

Personalet gis / gis ikke tillatelse til å ta barnet med i: 

Barn over 3 år i buss / minibuss (fra 8 passasjerplasser) som kjører på veier med fartsgrense 50 km/t eller mer: 

 • Barn skal bruke trepunktsbelte og godkjent bilpute eller beltestol 

Barn over 3 år i buss / minibuss (fra 8 passasjerplasser) som kjører på veier med fartsgrense 50 km/t eller mindre: 

 • Barn skal sitte og bruke setebelte. 

Barn under 3 i buss / minibuss (fra 8 passasjerplasser) (uavhengig av fartsgrense) 

 • Barna skal sikres med trepunktsbelte og vekt- og høydetilpasset godkjent barnesete. 

Bybane/tog (ikke krav til godkjent sikkerhetsutstyr) 

 • Barn skal sitte når det er mulig.       

Taxi med godkjent sikkerhetsutstyr (opptil 8 passasjerplasser)        

Privat personbil med godkjent sikkerhetsutstyr 

 • Skal kun brukes dersom det oppstår et særlig transportbehov – som hovedregel skal privatbil ikke benyttes. 
 • I forkant skal barnehagen ha utarbeidet en risikoanalyse for turen. 
 • Kjøretøyet skal oppfylle alle lovmessige krav. 

Denne tillatelsen / reservasjonen gjelder så lenge barnet går i barnehagen, 
eller inntil det gis annen skriftlig beskjed. 

Foreldre til barn på kommunal skole, må ta stilling til om du/dere vil gi samtykke til følgende: 

 • Kontaktinformasjon 

At skolen deler kontaktinformasjonen din med skolens foreldrearbeidsutvalg (FAU). Dette omfatter navnet ditt, telefonnummer og e-post-adresse, og trinn/klasse. Telefonnummer og e-post-adresse hentes fra kontakt- og reservasjonsregisteret. Det er tilstrekkelig at en av foreldrene samtykker for elevinformasjon, men den enkelte forelder må samtykke for deling av egne opplysninger. 

 • Ka vil DU bli? For elever på ungdomstrinnet  

For å kunne delta på “Fagdag i bedrift” og andre aktiviteter på læringsarenaer utenfor skolen i regi av “Ka vil DU bli?”, må skolen gi informasjon om elevene til bedrifter og skoler. Dette innebærer at elevenes navn og skole videreformidles på e-post til bedrifter, arrangører og/eller involverte skoler.  

Fra fylte 15 år skal eleven har medbestemmelse i samråd med foresatte

 • Søknad til videregående skole. For elever på 10. trinn  

For at eleven skal kunne søke opptak til videregående skole digitalt, må kommunen overføre fødselsnummer og halvårskarakterer til Vestland fylkeskommune. Om du/dere ikke ønsker å gi et samtykke til dette, vil eleven likevel kunne søke om plass i den videregående skolen. Fra fylte 15 år skal eleven ha medbestemmelse i samråd med foresatte

Foreldre får informasjon om påmeldinger i Vigilo. Dette kan være: 

 • påmelding til utviklingssamtaler 
 • påmelding til foreldremøter og allmøter 
 • påmelding til valgfag (udir) 
 • påmelding til aktiviteter 
 • påmelding til turdager 
 • påmelding til avslutninger 
 • påmelding til kulturarrangement 
 • påmeldinger til langdager i SFO 
 • påmelding til tilstedeværelse i barnehagen i dager i romjul, påskedager, høst- og vinterferie.  

Veiledning Påmeldinger til skole  

Veiledning Påmelding til barnehage 

Mer utfyllende informasjon om hva du melder barnet/deg på, finner du i selve påmeldingen i Vigilo. 

Når eleven fyller 15 år skal hun eller han være med å bestemme påmelding til valgfag, aktiviteter, turdager, avslutninger og kulturarrangement. Foresatte må derfor sammen med eleven gjøre disse valgene i Vigilo.